Kort sagt

Forskningspolitikk desember 2022, en oversikt

Siste nummer av Forskningspolitikk i 2022 er nå lagt ut på nett.

PANDEMI OG INNOVASJON

Koronapandemiens følger for grønn omstilling i norsk næringsliv
Grønn omstilling av norsk næringsliv bremset opp under koronapandemien. Både bedriftene og myndighetene hadde et hovedfokus på den daglige driften og det å komme seg gjennom krisen.

Innovation and R&D during times of economic crisis
In this short article, the economist Mark Knell surveys key ideas on the relationship between innovation and R&D during these crises, emphasizing structural aspects of these activities.

Pandemiens følger for innovasjon i norsk næringsliv
Noen foreløpige resultater fra ReLinC-prosjektet, der NIFU og SSB ser på hvordan covid-19-krisen har påvirket norsk næringsliv.

INNOVASJON

Kommer Norge ut av startblokka på digitalisering?
Er det noen i regjeringen som føler eierskap til hva som må gjøres for å få til det digitale løftet, slik at vi kan få en grønnere hverdag?

HØYERE UTDANNING

Kuvending i politikk for internasjonal studentmobilitet
Regjeringen ønsker å innføre studieavgifter for studenter fra land utenfor EØS-området.

KONSEKVENSENE AV STATSBUDSJETTET

Realnedgang i forskningsbevilgningene i 2023
NIFUs statsbudsjettanalyse bekrefter at de offentlige bevilgningene til FoU vil gå ned i 2023. Offentlig FoU som andel av BNP går også ned, blant annet som følge av en økning i BNP.

Kamuflerte bevilgningskutt og smertefull omstilling på etterskudd
Samtidig som Forskningsrådets bevilgninger ble kuttet, økte den forrige regjeringen og Forskningsrådet selv FoU-satsingen ved å bruke av rådets høye avkastninger.

Ola Borten Moe kommer Forskningsrådet til unnsetning med nye penger
I nysalderingen av statsbudsjettet foreslO regjeringen 1,64 milliarder kroner ekstra til Forskningsrådet.

Vi må tenke nytt om norsk forskningsfinansiering
Finansieringsmodellen vår er resultat av strukturelle forhold og politiske veivalg. En styrking av norsk forskning bør bygge på den modellen, ikke bygge den ned.

STATISTIKK

Nye tall fra SSB viser oppbremsing i FoU-utgiftene for 2021

Snart arbeider 100 000 mennesker med FoU i Norge

FORSKNING

Mer mangfold innenfor humaniora?
En ny kunnskapspolitisk prosess er i gang, om hvordan akademiske karrierer skal vurderes. Hvordan påvirker det humaniora i Norge?

Samfunnets behov for å forstå det uforutsette har sjelden vært større
Det vi ikke ønsket eller på alvor trodde kunne skje, skjer likevel. Er det mulig å forberede seg på, planlegge og lære om noe som ennå ikke er kjent?

Aristoteles, de store utfordringene og den norske modellen
Den norske modellen er basert på en egalitær kultur, åpen kommunikasjon og aktivt samarbeid mellom ulike samfunnsgrupper og individer. Her har Aristoteles noe å lære oss, forklarer professor Olav Eikeland i sin nye bok På sporet av en syvende forfatning.

Her er Olav Eikelands presentasjon av boken.

Kilden skal lære oss mer om kjønnsforskning
Kunnskapssenteret Kilden har som oppgave å formidle og sammenstille kjønnsforskning.

NORDEN

En ny retning for dansk forskningspolitik?
Diskussionen om fremtidens forskningspolitik var nærmest fuldkommen fraværende i forbindelse med det netop overståede danske Folketingsvalg.

Forskningsfrågorna politiseras allt mer i Sverige
De forskningspolitiska frågorna har inte varit de hetaste efter det svenska riksdagsvalet i september.

LEDERARTIKKEL

Er oppdragsforskning forskning?