Category

Forskning

Category
Ung kvinnelig ingeniør Forskning

Hvorfor svikter rekrutteringen av norske forskere innenfor realfag og teknologi? Debattinnlegg av Knut Bjørlykke, professor emeritus, Universitetet i Oslo, Institutt for geofag I en verden som i stadig større grad styres av teknologi…

Kvinne i laboratorium ser på skjerm med corona-virus Forskning

Verdenssamfunnet vurderer unntak fra patentrettigheter i forbindelse med pandemien. Dette reflekterer patenters betydning i arbeidet for en mer rettferdig global helse-, handels- og innovasjonspolitikk. Av Eric Iversen, forsker…