Om Forskningspolitikk

Forside trykt utgave
Forside Forskningspolitikk

Fagbladet Forskningspolitikk er et åpent og uavhengig organ for fagbasert analyse og debatt om forskning, høyere utdanning og innovasjon i Norge og de øvrige nordiske landene. Bladet skal bidra til å fremme en bred og kvalifisert debatt av relevans for disse politikkområdene.

Om forskningspolitikk

About Forskningspolitikk in English.

Forskningspolitikk utgis av
NIFU, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Postadresse: Postboks 2815 Tøyen, 0608 Oslo
Besøksadresse: Økernveien 9, 0653 Oslo
Tlf  (+47) 22 59 51 00.

www.nifu.no

Forskningspolitikk utgis med støtte fra Norges forskningsråd. Forskningspolitikk er medlem av Den Norske Fagpresses Forening og redigeres i tråd med Redaktørplakaten.

Bladet kommer ut fire ganger i året. Abonnement er gratis og kan bestilles her eller ved henvendelse til fpol@nifu.no eller tlf.+47 98 64 21 69.

I tråd med god Internettskikk – og publiseringspraksis – forventer vi at bladet og NIFU blir kontaktet og kreditert hvis artiklene og bidragene ønskes benyttet i andre publiseringsvirksomheter (inkludert nettpublisering).

Redaksjon 

Ansvarlig redaktør: Per M. Koch (per.koch@nifu.no)
Redaksjonssekretær : Inger Henaug (inger.henaug@nifu.no)

Redaktør Danmark | Editor Denmark: Lise Degn, Aarhus Universitet
Redaktør Sverige | Editor Sweden: Mats Benner, Lunds universitet

Redaksjonsutvalg 

Magnus Gulbrandsen, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo
Kaare Aagaard, VIA University College, Aarhus
Espen Solberg, NIFU, Oslo
Sverker Sörlin, KTH, Stockholm
Agnete Vabø, OsloMet, Oslo
Tor Paulson, Høgskolen i Innlandet, Hamar
Linn Dybdahl, NMBU
Petra Andersen, Digdir, Oslo

Om personvern og personlig identifiserbar informasjon.