Om Forskningspolitikk

Forside trykt utgave
Forside Forskningspolitikk

Fagbladet Forskningspolitikk er et åpent og uavhengig organ for fagbasert analyse og debatt om forskning, høyere utdanning og innovasjon i Norge og de øvrige nordiske landene. Bladet skal bidra til å fremme en bred og kvalifisert debatt av relevans for disse politikkområdene.

British flag

Forskningspolitikk («Research Policy») is a open and independent Norwegian magazine for analysis and debate on research, innovation and higher education in Norway and the Nordic area. The magazine is to contribute to a broad and knowledge-based debate of relevance to these policy areas.

The magazine does from time to time publish articles in English, which should be of interest to a broader international audience. The articles can be found here.

Forskningspolitikk utgis av | Forskningspolitikk is published by
NIFU, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
Postadresse: Postboks 2815 Tøyen, 0608 Oslo
Besøksadresse: Økernveien 9, 0653 Oslo
Tlf  (+47) 22 59 51 00.

www.nifu.no

Forskningspolitikk utgis med støtte fra Norges forskningsråd. Forskningspolitikk er medlem av Den Norske Fagpresses Forening og redigeres i tråd med Redaktørplakaten.

Bladet kommer ut fire ganger i året. Abonnement er gratis og kan bestilles her eller ved henvendelse til fpol@nifu.no eller tlf.+47 98 64 21 69.

I tråd med god Internettskikk – og publiseringspraksis – forventer vi at bladet og NIFU blir kontaktet og kreditert hvis artiklene og bidragene ønskes benyttet i andre publiseringsvirksomheter (inkludert nettpublisering).

Redaksjon | Editorial staff

Ansvarlig redaktør | Editor: Per M. Koch (per.koch@nifu.no)
Redaksjonssekretær | Editorial Secretary: Inger Henaug (inger.henaug@nifu.no)

Redaktør Danmark | Editor Denmark: Kaare Aagaard, Aarhus Universitet
Redaktør Sverige | Editor Sweden: Mats Benner, Lunds universitet

Redaksjonsutvalg | Editorial Committee

Ellen-Marie Forsberg, Østfoldforskning
Magnus Gulbrandsen, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo
Niels Mejlgaard, Aarhus Universitet
Espen Solberg, NIFU
Susanne Lehmann Sundnes, NIFU
Sverker Sörlin, KTH
Agnete Vabø, OsloMet
Tor Paulson, Høgskolen i Innlandet
Egil Kallerud, NIFU

Personvern og personlig identifiserbar informasjon

  • Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar e-post fra Forskningspolitikk om innhold som blir lagt inn på nettstedet. For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere  e-postadresse. Vi bruker ikke denne adresselisten til noe annet enn å sende ut nyhetsbrevet.
  • På nettstedet kan du be om å få abonnere på Forskningspolitikks trykte utgave. Til det trenger vi navn og adresse. Personopplysningene blir ikke benyttet til andre formål enn til å effektuere bestillingen.
  • Hvis du retter en henvendelse til Forskningspolitikk via nettsidene, for eksempel sender oss en e-post, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse.
  • Når du besøker Forskningspolitikks nettsider, registreres din IP-adresse. Forskningspolitikk knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Eksempler på hva statistikken gir svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, søkeord, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilke nettleser som benyttes. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud.
  • For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer i NIFU (utgiveren av Forskningspolitikk)  som har tilgang til informasjonen du gir oss.  Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn dem som  leverer tjenester for utsendelse av den trykte utgaven av Forskningspolitikk, webanalyse og nyhetsbrevsdistribusjon, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.  Distribusjonspartner for Forskningspolitikks trykte utgave er Mailpack as. For webanalyse brukes Google Analytics.  Det elektroniske nyhetsbrevet distribueres av Newsletterific. Vi vil ikke dele personopplysninger med våre distribusjonspartnere i større utstrekning det som er nødvendig for å fullføre formålet, for eksempel utsending av magasin og nyhetsbrev. Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger til markedsførings- eller kommunikasjonsformål.
  • Informasjonskapselen på våre nettsider er fra Google Analytics (førsteparts cookie). Den er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet. Det er mulig å reservere seg mot all registrering i Google Analytics ved å installere et tillegg i nettleseren: Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Dataene som samles inn ved hjelp av informasjonskapselen og  Gooogle Analystics webanalyse-applikasjon, lagres på Googles servere. Disse dataene vil ikke identifisere deg som enkeltperson. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her.
  •  Hvis Forskningspolitikk og NIFU behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger.  Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Forskningspolitikk rette opplysningene.