Forskning

Ola Borten Moe kommer Forskningsrådet til unnsetning med nye penger

Ikke før har Forskningspolitikk publisert en ny analyse av forskningsstatsbudsjettet og Forskningsråds-krisen, så kommer forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe med til dels dramatiske budsjettendringer. I nysalderingen av statsbudsjettet foreslår regjeringen 1,64 milliarder kroner ekstra til Forskningsrådet.

– Vi sikrer med dette en rask og varig løsning for norsk forskning etter en periode med mye usikkerhet. Uten disse pengene hadde Forskningsrådet vært nødt til å redusere utlysningene til nye forskningsprosjekter med om lag 60 prosent neste år, på tross av et omtrent uendret bevilgningsnivå fra Stortingets side, sier Borten Moe.

– Gjennom et kraftig engangsgrep balanserer vi de fleste budsjettpostene til norsk forskning gjennom Forskningsrådet, og sikrer aktiviteten til norsk forskning uten ytterligere kutt. Det gir oss alle muligheten til igjen å se fremover.

Dette betyr at Forskningsrådet likevel kan tildele fri prosjektstøtte til unge forskertalenter innenfor Fripro 2023. Men det blir ikke økning i andre aktiviteter.

– Jeg er veldig glad for disse pengene og tilliten som regjeringen med dette viser Forskningsrådet. Det har tidligere vært for dårlig kontroll og styring med det samlede tildelingsnivået. Dette er nå historie. Dette er en svært god dag for norske forskningsmiljøer, sier styreleder i Forskningsrådet, Kristin Halvorsen.

– Med dette setter regjeringen punktum etter rotet fra forrige regjering og sikrer norske forskningsmiljøer langsiktighet og forutsigbarhet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Pressemelding fra KD.

Foto: Naina Helén Jåma NTB