Category

Kort sagt

Category
Mann ser ut i himmerommet. Gammelt trykk. Kort sagt

På baksiden av forrige nummer av Forskningspolitikk argumenterte Per Koch for at vår forståelse av den moderne vitenskapens opphav er basert på misforståelser. Han viste til at renessansens…

Forskningsjulekule med teksten God Jul Kort sagt

En jule-andakt om  trivselens plass i politikken for forskning og høyere utdanning. Per Koch, redaktør, Forskningspolitikk I høst vant KI-forskeren Inga Strümke Forskningsrådets formidlingspris for sin presentasjon av…