Kort sagt

En presentasjon av Forskningspolitikk nr. 3 2023

Hele oktober-utgaven av Forskningspolitikk i 2023 er nå lagt ut på nett. Her er alle artiklene pluss litt til.

Forside Forskningspolitikk
Forside Forskningspolitikk 3/23

FORSKNING

Hvordan finansierer man forskning, der skal løse samfundsudfordringer?
I to nylige studier har danske forskere undersøkt de utfordringene forskningsfondene står overfor når de retter deres virkemidler mot samfunnsutfordringer.

Debatten om Natur og Ungdoms bruk av forskning i sin aktivisme fortsetter.
Professor Knut Bjørlykke svarer Natur og Ungdom i debatten om miljøaktivisme og bruk av forskning i Kunnskap om miljøet er viktig. Sigrid Margrethe Hoddevik Losnegård, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom, svarer på svaret i Det kreves kunnskap for å vite hvordan naturen fungerer

Videnskab er en menneskerettighed
Helle Porsdam viser til FNs menneskerettserklæring, der det i artikkel 27 at enhver har rett til å ta del i vitenskapens fremskritt og dens goder.

Grevinnen som skapte 1600-tallets multivers
Hvis du skal klandre noen for Marvels multivers, må det være Margaret Cavendish, grevinnen av Newcastle-upon-Tyne, en forsker og filosof fra 1600-tallet.

Statsbudsjettet for 2024 bidrar til en svekkelse av sentral forsknings- og utdanningspolitisk kompetanse
Det nye statsbudsjettet medfører en svekkelse av den forsknings- og utdanningspolitiske kompetansen i det norske forsknings- og utdanningssystemet som helhet, skriver Per Koch.

Sandra Borch blir ny minister for forskning og høyere utdanning
Borch, som er 35 år gammel, har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø fra våren 2014. 

INNOVASJON

Politisk rådgiver Sondre Jahr Nygaard og administrerende direktør Øystein Eriksen Søreide i Abelia. Foto Lisbet Jære.
Politisk rådgiver Sondre Jahr Nygaard og administrerende direktør Øystein Eriksen Søreide i Abelia. Foto Lisbet Jære.

Abelia jobber for at Norge ikke skal være en sinke i digital og grønn omstilling
Lisbet Jære besøker Abelia og ser på organisasjonens tanker om forsknings- og innovasjonspolitikk.

Om det internasjonale Panorama-samarbeidet for bærekraftig utviklingP
anoramastrategien er den norske regjeringens strategi for forsknings- og høyere utdanningssamarbeid med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA. Wanvik og Elamson rapporterer fra det nylig avholdte Panorama-seminaret.

Vi må dyrke vår digitale hage – sammen!
Petra Nilsson-Andersen ser på utviklingen av en ny målrettet og behovsbasert strategi for digitaliseringen av Norge.

Digdir: Forstå fremtiden med strategisk fremsyn
Digdir vil i denne artikkelen vise hvordan de har brukt fremsyn i utviklingen av nye tjenester, i innovasjonsarbeid på tvers av aktører og i lederutvikling.

Hva vi kan lære av Katherine Hepburns og Spencer Tracys møte med femtitallets ChatGPT
Hollywood-filmen Desk Set svarte på utfordringene fra en «elektronisk hjerne» som ligner mye på ChatGPT så tidlig som i 1957.

BØKER

En forskningens ingeniør – Finn Lied
Finn Lied  var motstandsmann, sivilingeniør og en grå eminense for industribygging og forskningspolitikk i sosialdemokratiets gullalder. Tore Lis biografi er et klokt portrett av et fascinerende, rikt livsløp, skriver Vera Schwach.

Ny bok: Innovasjon i forskningspolitikken
Henrik Karlstrøm anmelder Erik Eriksens nye bok: Innovasjon i forskningspolitikken. Hvordan politikere kan gi oss mer forskning, mindre byråkrati, økt produktivitet og bedre konkurransekraft i næringslivet.

STATISTIKK

Følger forskningsmiljøene opp regjeringens satsingsområder fra Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning?
Nesten halvparten av norsk FoU-aktivitet er rettet mot et tematisk prioritert område, skriver Kristoffer Rørstad fra SSB.

HØYERE UTDANNING

Når studentane blir gründerar
Mange universitet og høgskular satsar no på studentinnovasjon og -entreprenørskap. Ved Høgskulen på Vestlandet vil dei lære studentane ansvarleg innovasjon.

Ansatte og studenter ved Universitetet i Stavanger med åpent brev om mangfold og inkludering
Over 60 ansatte og vitenskapelige ansatte ved Universitetet i Stavanger har sendt ledelsen et brev om inkludering av LHBT+ personer ved institusjonen.

SYSTEMGJENNOMGANGEN

Kunnskapsdepartementet skal skrive ny forskningsmelding.   Illustrasjon: Firefly.

Den kommende stortingsmeldingen om forskningssystemet
Forskningspolitikk vil frem til neste høst publisere en rekke artikler av relevans for regjeringens gjennomgang av forskningssystemet.

Hva skal til for at næringslivet når toprosentmålet?
Regjeringens målsetting er at investeringene i FoU skal utgjøre tre prosent av brutto nasjonalprodukt. Næringslivet skal dekke to prosent av dette – noe som krever en dobling fra dagens nivå. Magnus Gulbrandsen ser på toprosentmålet.

Stortingsmeldingen om forskningssystemet: Ekstrem oppussing eller rydding i skuffene?
Den kommende stortingsmeldingen om forskningssystemet kan i prinsippet handle om alt som berører forskning.  Men den blir trolig best hvis den begrenser seg skriver Espen Solberg.

Forskningspolitikk og sektorisering, står vi ved et veiskille?
Carina Hundhammer drøfter om sektorprinsippet gir muligheter for ansvarsfraskrivelse og nedprioritering av forskningen. 

Topp illustrasjon: Illustrasjon Alena Butusava