Forskning

Sandra Borch blir ny minister for forskning og høyere utdanning

Kongen har gitt forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe avskjed i nåde. Seriøse inhabilitetsproblemer og mistanke om innsidehandel gjorde det umulig for statsministeren å beholde ham. I dag ble det klart at Sandra Borch fra Senterpartiet tar over posten.

Per Koch, Forskningspolitikk

Det blir ingen endringer i arbeidsdelingen mellom de to statsrådene i Kunnskapsdepartementet. Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel forblir i Kunnskapsdepartementet, der han nå skal hjelpe Borch i stedet for Borten Moe.

Borch, som er 35 år gammel, har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø fra våren 2014. Hennes arbeidserfaring er primært fra Senterungdommen og Senterpartiet.

Den nye forskningsministeren har gjort seg bemerket ved å tale ekspertene midt imot. Som landbruks- og matminister skapte Sandra Borch debatt da hun antydet at hun ikke ville at regjeringen skulle følge Helsedirektoratets forskningsbaserte kostholdsråd om en halvering av kjøttforbruket. Det etterlatte inntrykket var at hun satte landbrukets interesser høyere enn folks helse.

Hun har også hevdet at spredningen av fugleinfluensaen er knyttet til klimaendringer og at smitten brer seg etter milde vintre. Forskerne mener viruset lever lenger i kulde. Statsministeren synes dette er et godt eksempel på at hun har svart klokt. «Klimaendringer har stor betydning for natur og liv. Hvor nøyaktig det har betydning skal man være varsom med å trekke faste konklusjoner på,» sier han.

En politiker har naturligvis full rett til å stille seg kritisk til bestemte forskningsresultater. Forskere kan ta feil, og forskningsfronten beveger seg. Som forskningsminister vil hun nok likevel oppleve at slike uttalelser kan være med på å undergrave tilliten til henne i forskningsmiljøene. Hun bør med andre ord være skikkelig trygg på kunnskapsgrunnlaget for slike uttalelser om hun vil at de skal gi hennes politiske standpunkter kunnskapsbasert legitimitet.

Foto av Borch: Torbjørn Tandberg.