Kort sagt

Ansatte og studenter ved Universitetet i Stavanger med åpent brev om mangfold og inkludering

Over 60 ansatte og vitenskapelige ansatte ved Universitetet i Stavanger har sendt ledelsen et brev om inkludering av LHBT+ personer ved institusjonen.

De oppfordrer styret og ledelsen ved UiS til å ta arbeidet med mangfold og inkludering på campus på alvor, og peker på flere tiltak i den vedtatte mangfolds- og inkluderingsplanen som bør prioriteres.

I brevet viser de til Likestillings- og diskrimineringsloven og understreker at:

Som universitet er vi med på å utdanne morgendagens arbeidstakere som skal bidra i en verden preget av mangfold, men vi er også en arbeidsplass for over 2000 ansatte og en studieplass for over 12.000 studenter. Det er derfor helt essensielt at alle studenter og ansatte, uavhengig av «kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person» (Likestilling- og diskrimineringsloven), føler seg inkludert og ivaretatt ved vårt universitet. Dessverre viser forskningen at dette ikke er tilfelle i dag.

De utfordrer universitetsledelsen og rektor Klaus Mohn til å prioritere følgende tiltak som er hentet fra universitetets handlingsplan for likestilling og mangfold:

  • Opprette utvalg for likestilling, mangfold og inkludering med bred representasjon
  • Opprette en stilling som mangfoldsrådgiver
  • Støtte til etablering av LHBT+ organisasjoner for studenter og ansatte.

Brevet ble tatt opp under «eventuelt» under styremøtet ved UiS tirsdag 19. september.

Etter det Forskningspolitikk har brakt på det ble Idéen til oppropet til etter en panelsamtale på UiS under  Skeivå – Rogaland Pride i august. Der snakket de om hvordan vi universitetet kan gjøre studiehverdagen for skeive studenter bedre.

Les hele brevet her.

Foto: Morten Berentsen UiS

Se også: