Kort sagt

Forskningspolitikk nr 1 2024, en oversikt

Her er en oversikt over artiklene i Forskningspolitikk nr 1 2024.

FORSKNING

Arven etter Nansen-prosjektet, en nasjonal mission?
Arven etter Nansen (2018–2024) er et av landets største marine forskningsprosjekter noensinne og nærmer seg nå avslutningen. Bærebjelken i prosjektet har vært grunnleggende forskning om det marine økosystemet i det nordlige Barentshavet og inn mot Polhavet Se også Lederen: Et skip for samlæring og samarbeid

Mexico: Misnøye med ny forskningslov
Mexico fikk i fjor en ny forskningslov. Men verken loven eller den nye organiseringen av forskningspolitikken i landet har falt i god jord hos landets forskere.

Taklar replikasjonskrisa nedanfrå
NORRN, eit grasrotinitiativ for reproduserbar forsking vil vere bindeledd mellom forskarar og forskingspolitikken.

Sektorprinsippet er modent for endring, men ikke for skraphaugen
Med bedre koordinering kan sektorprinsippet utgjøre en styrke og ikke en begrensning for norsk forskning, skriver Espen Solberg.

Vitenskap og politikk – forskning om instituttsektoren
Bokprosjekt samler flere fag og forskningsmiljøer for å analysere instituttsektoren, særlig med hensyn til politikk og forvaltning i Norge, og med bidrag fra nabolandene.

Er det irrelevant hvordan det investeres i forskning og utvikling?
Er det like stort behov for både forskning og utvikling overalt, og er det irrelevant hvordan vi investerer i forskning eller utvikling, så lenge vi snakker om FoU samlet?

Forskningsrådet legger ut utlysning for forskning på forsknings- og innovasjonspolitikk.
Den sier noe om den rådende forskningspolitiske tenkningen.

INNOVASJON

Adam Smith, Isaac Newton, økonomi og innovasjon
Den skotske økonomen Adam Smith adresserte teknologi og innovasjon i The Wealth of Nations.

Er Norge på vei til å bli en KI-nasjon?
Den norske regjeringen har satt av én milliard kroner til forskning på kunstig intelligens og digital teknologi. Men er det nok til å sikre den omstillingen vi trenger?

Senter for innovasjonsforskning i Stavanger blir videreført
Universitetets rektor har besluttet å videreføre senteret i fem nye år.

FREMTIDEN

The Beyond Barcode Experiment: Exhibitions, SciFi Scenarios, and Policy
The BEYOND BARCODE exhibition can serve as an example of how to expand the scope of policy discussions and policy development by involving citizens and stakeholders in creative processes that help all participants free themselves from limiting prejudices and institutional lock-ins.

FOU OG TALL

Nordic research and development expenditure continues to increase
R&D investments go up in the Nordic area, but there are significant differences between the countries.

Hva tallene om næringslivets FoU kan si oss om forskningspolitikken
Tallene fra Anders Hanneborgs presentasjon av næringslivets FoU-innsats kan bidra til å kaste lys over ikke bare bedriftenes satsing på forskning og utvikling, men også hva FoU er og betyr for nasjonen som helhet.

NORDEN

Var går Sverige och Danmark i högskolepolitiken?
Mats Benner ser på forsknings- og høyskolepolitikken I Sverige og Danmark.

FAGFORENINGENE

I denne utgaven ser Forskningspolitikk nærmere på Forskerforbundet.

Se også:

Forskning för tillväxt och demokrati behövs (så in) i hela Norden
Göran Arrius og Laila Abdallah fra Saco Sveriges akademikers centralorganisation argumenterer for trygge arbeidsplasser, et godt arbeidsmiljø og forskningens frihet.

BAKSIDEN

Hva knølhvalenes sexliv kan fortelle oss om forskning

Misvisende om Isaac Newton
Helge Holden kritiserer desember-nummerets bakside.

Foto: Marius Bratrein Nansen Legacy