Kort sagt

Senter for innovasjonsforskning i Stavanger blir videreført

Universitetet i Stavanger (UiS) og forskningsinstituttet IRIS, nå del av NORCE, etablerte et felles senter for innovasjonsforskning i 2007, basert på en gave fra  Gjedebo-familien.  Senteret har forsket på innovasjon i næringslivet og i offentlig sektor.

Det har vært noe usikkerhet knyttet til videreføringen av senteret, gitt at den formelle funksjonstiden utløp ved årsskiftet. Nå har imidlertid universitetets rektor besluttet å videreføre senteret i fem nye år.

Rune Dahl Fitjar ble leder av Senter for innovasjonsforskning i fjor. Han overtok etter Marte C. W. Solheim som nå er universitetets prorektor for innovasjon og samfunn.

Senteret har i dag  fokus på forskning på velstand, rikdom og velvære for nasjoner, regioner og enkeltpersoner. Det er blant annet kjent for studier av regional innovasjon og transformasjon.

Per Koch, Forskningspolitikk

Foto: Senteret er samlokalisert med Handelshøyskolens bygg ved Universitetet i Stavanger (P. Koch)