Kort sagt

Forskningspolitikk juni 2023, en oversikt

Hele mars-utgaven av Forskningspolitikk i 2022 er nå lagt ut på nett. Her er alle artiklene pluss litt til.

FORSKNING

Vil innføre «smultringmodellen» i akademia
Er akademia styrt på ein måte som hindrar tilsette i å engasjere seg i klima- og naturkrisa?

Her er Forskningsrådets nye styre
Gunnar Bovim blir ny styreleder i Forskningsrådet. Kunnskapsdepartementet tar full kontroll over utnevningen av fremtidige styrer.

Forskningsrådets fremtidige plass og rolle
Christian Hambro, tidligere adm dir for Forskningsrådet, drøfter rådets fremtid.

Universitets- og høgskolerådet mener forskning og høyere utdanning er viktigere enn noen gang
Lisbet Jære snakker med Nina Sandberg med flere.

Ulver i akademiske fåreklær
Norske universitets- og høyskoleansatte er engasjert i antitrans-aktivisme.

Tvilsom tillitsreform
Det er ikke sikkert at det blir mer tillit og mindre byråkrati ved å overføre mer ansvar og ressurser direkte til institusjonene.

Forskningsrådets forskningsbevilgninger økes med 190 mill. kr i Revidert nasjonalbudsjett for 2023

INNOVASJON

Virkeligheten som ble borte
Kunstig intelligens gjør det nå mulig å endre foto på en måte det er svært vanskelig å avsløre.

A South African perspective on innovation policy: Are we really innovating or just “whac(k)ing-the-moles”?

Just align it! The challenge of trading strategy and go with the flow
Petra Nilsson-Andersen argues that the alignment concept is relevant both for innovation and transformation processes and innovation policy thinking.

Hvordan kan NTNU skape kunnskap for en bedre verden?
Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor for nyskaping, presenterer NTNUs arbeid for innovasjon.

UTDANNING

Hvilken kompetanse trengs for det grønne skiftet?
I Utsynsmeldingen, som ble lagt frem i mars, vil regjeringen prioritere kompetanse som er nødvendig for det grønne skiftet i utdannings- og kompetansepolitikken framover.

EUROPA

Er Norge rigget for fortsatt EU-samarbeid fremover?
Carina Hundhammer ser på muligheter og utfordringer for Norges deltagelse i EUs forskningsprogram.

NORDEN

The citation impact of Danish research: from miracle to median?
The relative citation impact for publications affiliated to Denmark has seen a continuous decline since 2010.

«You were human after all» (Danmark har blivit en land bland andra)
Mats Benner ser på utviklingen i Danmark.

TEMA: FORSKNING OG AKTIVISME

Sigrid Hoddevik Losnegård (til venstre) og Eri Melhus fra Natur og Ungdom. Fotomontasje basert på bilder av Isabelle Pool og GCShutter.

Lederartikkel: Kunnskap og etterretlighet står ikke i motsetning til følelser og engasjement, hverken i forskning eller aktivisme.

Tro, ideologi og konkurranse i forskningen
Mangelen på kunnskap om naturvitenskap svekker den politiske debatten omkring miljøspørsmål, hevder professor Knut Bjørlykke.

Forskning som grunnlag for aktivisme
Natur og Ungdom: «Hver dag kjemper vi for at planeten vi arver skal være bærekraftig for oss og kommende generasjoner.»

STATISTIKK

Høyest midlertidighet blant forskere med innvandrerbakgrunn
Midlertidigheten er aller høyest blant forskere fra utenfor Europa og blant kvinner med innvandrerbakgrunn.