Forskning

Her er Forskningsrådets nye styre

Gunnar Bovim blir ny styreleder i Forskningsrådet. Kunnskapsdepartementet tar full kontroll over utnevningen av fremtidige styrer.

Per Koch, Forskningspolitikk

«I dag vil jeg gi en stor takk til Kristin Halvorsen, som har gjort en meget imponerende innsats det siste året, og som nå selv har valgt å gi stafettpinnen videre. Det har vært en krevende jobb å få ryddet opp i økonomien. I fellesskap mellom et dyktig styre, en administrasjon i Forskningsrådet som virkelig har stått på og en nødvendig tilleggsbevilgning fra regjering og storting har vi fått det til. Nå kan vi se framover mot nye satsinger og løft for norsk forskning.»

Dette var forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moes ord da han presenterte Forskningsrådets nye styre.

Og det ser da også ut som om stemningen har skiftet, både i departementet og i Forskningsrådet. Det nye styret viser at man igjen vil trekke veksler på den kompetansen som finnes i norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Vi velger å tro at dette også er et signal om at Forskningsrådets rolle som råd eller rådgiver blir tydeligere. Det er bra.

Om det er én ting vi savner i det nye styret, så er det bredere representasjon fra samfunnet utenfor «sektoren». Gunnar Hovland fra Tine er den eneste med næringslivsbakgrunn. Det er ingen med ansvar for innovasjon i offentlige etater. Gitt forskningens betydning for blant annet omstilling i helse, skole og forsvar, kan det bli et problem.

Ellers ser vi et styre med mange dyktige og innsiktsfulle mennesker:

Navn og bakgrunn
LederGunnar Bovim (1960, Trondheim), rådgiver NTNU (ny)
NestlederBirger Vikøren (1961, Oslo), samfunnsøkonom (gjenoppnevnes)
MedlemGunnar Hovland (1965, Trondheim), konsernsjef i Tine (gjenoppnevnes)
MedlemLinda Nøstbakken (1978, Oslo), forskningsdirektør SSB (gjenoppnevnes)
MedlemBrit Elin Steinveg (1964, Tromsø), seniorrådgiver UiT (gjenoppnevnes)
MedlemIselin Marstrander (1959, Bodø), adm.dir Nordlandsforskning (ny)
MedlemPaula Erola (1962, Finland), leder av Finlands vitenskapsakademi (ny)
MedlemPer Magnus Kommandantvold, ansattes representant, (gjenoppnevnes)
MedlemPer Arne Karlsen, ansattes representant, (gjenoppnevnes)

Gunnar Bovim kjenner Forskningsrådet godt, både som tidligere hovedstyremedlem og divisjonsstyreleder.

«Jeg kan knapt tenke meg et styreverv som er viktigere i Norge. Forskningsrådet spiller en nøkkelrolle for forskning, innovasjon og samfunnsutvikling. Betydningen av forskningsmiljøer som strekker seg mot den internasjonale toppen og som er engasjert i å løse våre største samfunnsutfordringer, kan knapt overvurderes,» sier han.

Kunnskapsdepartementet tar over utnevningen av styret

I forbindelse med utvidelsen av styret er forskriften for Norges forskningsråd revidert.

Kunnskapsdepartementet har benyttet anledningen til å flytte ansvaret for å oppnevne styret fra Kongen i statsråd til Kunnskapsdepartementet. Det er mulig dette er i «tråd med vanlig praksis for andre statlige styrer,» som departementet skriver, men det er med på å undergrave sektorprinsippet og de andre finansieringsdepartementenes eierskap til Forskningsrådet.

Igjen ser det ut som om departementet er så fokusert på institusjonsstyring og organisering at de glemmer at forskningspolitikk også er politikk. Alle departmenter skal i prinsippet være forsknings- og innovasjonsdepartementer, og da er det viktig å inkludere dem både formelt og uformelt i policylæring og policyutvikling. Akkurat nå ser det ut som om den eneste felles arenaen de har er utarbeidelsen av langtidsplanen. Det er ikke nok. Dette er definitivt noe som fortjener en drøfting i sektorgjennomgangen.

Foto av Gunnar Bovim: Thor Nielsen/NTNU Comm