Kort sagt

Forskningspolitikk 4/23 En oversikt

Forskningspolitikk nr 4 2023 er på vei i posten. Her er en oversikt over innholdet og mer til.

FORSKNING

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch om utfordringer, systemgjennomgang og ny forskningsmelding.
Forskningspolitikk snakker med forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch og statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel om systemgjennomgangen, den kommende forskningsmeldingen, kunstig intelligens og andre sentrale forskningspolitiske spørsmål.

Forskningspolitikk møtte forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (SP) i Kunnskapsdepartementets bygg i Oslo. Foto : Per Koch.

Den videnskabelige frihed er under pres
Helle Porsdam ser på de trusler, som den akademiske og videnskabelige frihed står over for i dag, og hvilke konsekvenser det kan have for forskning og demokrati.

Senter for grunnforskning: Forskeres mulighet til å grave seg ned i tide

Camilla Serck Hanssen ved CAS Foto Lisbet Jære
Camilla Serck Hanssen ved CAS Foto Lisbet Jære

Myten om naturvitenskapens opphav
Vitenskapens historiske helter var ikke alltid så rasjonelle som mange vil ha det til.

Eit forsvar for det reaksjonære
Framsyn, framtidsferdigheiter, framtenking: Politikk og akademia er full av metodar som skal hjelpe oss å tenkje betre om framtida. Men dette er feilslått som politisk verktøy, meiner vitskapsfilosofen Lee Vinsel.

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel kom med noen nyttige avklaringer på Forskerforbundets seminar

 

INNOVASJON

Stor nedgang i bruk av SkatteFUNN-ordningen siden 2019

Håkon Haugli om STUD-ENT: Å starte bedrift handler om å tenke kommersielt

 

HØYERE UTDANNING

Leder-artikkel: En jule-andakt om trivselens plass i politikken for forskning og høyere utdanning.

Fra strategi til bærekraftig handling
Linn Dybdahl snakker med Astrid Sinnes, NMBUs viserektor for bærekraft.

Astrid Sinnes
Astrid Sinnes Foto Tommy Normann NMBU

NORDEN

Förslag till tredelning av den svenska forskningsfinansieringen
Ett alltmer fragmenterat finansieringssystem ska nu renodlas och få tydligare mandat.

Uddannelsesreformerne i Danmark i forskningspolitisk lys
Imens vi venter på en dansk forskningspolitik, er der anderledes travlt i de uddannelsespolitiske gange i Danmark, hvor den ene reform afløser den anden i disse år.

 

INNSPILL TIL SYSTEMGJENNOMGANGEN

Kyrre Lekve: De store samfunnsutfordringene blir ikke borte

Kyrre Lekve
Kyrre Lekve, foto ISF

Rebekka Borsch: Norge bør vrake sektorprinsippet for å gire opp den strategiske forskningsinnsatsen

Carina Hundhammer: Hva blir instituttsektorens rolle i fremtidens forskningssystem?

Erik Eriksen: Sektorprinsippet bør skrotes

Ellers har vi en oversikt over alle artikler av relevans for arbeidet med den kommende stortingsmeldingen om forskningssystemet.

 

STATISTIKK

FoU i statsbudsjettet 2024: Tid for omprioritering
De samlede forskningsbevilgningene øker, men kuttene kommer der det merkes best.
Se også: Sentrale punkter i forskningsstatsbudsjettet for 2024

De norske FoU-investeringene gikk opp 2,3 prosent reelt fra 2021 til 2022

 

ANNET

Adam Smith, Isaac Newton, Economics and Innovation
Integrating Adam Smith’s Newtonian approach with technology enhances our understanding of how innovation shapes productivity and societal advancement, Mark Knell argues.

Hvorfor diskutere demokratiets framtid? Erik Øverland inviterer til fremtids-konferanse på Island.

Nå kan du følge Forskningspolitikk på Bluesky og Mastodon.

 

Topp foto: Sandra Borch på Senterpartiets valgvake 2023. Basert på foto av Naina Helén Jåma VG NTB