Kort sagt

Forskningspolitikk 2/24 En oversikt

Her følger en oversikt over innholdet i årets andre utgave av Forskningspolitikk. En PDF av den trykte utgaven kan lastes ned her. 

FORSKNING

Slå et slag for forskningsadministrasjonen
Som selve «oljen i det store forskningsmaskineriet» er de ansatte innen forskningsadministrasjon hverdagsheltene som fort kan bli glemt.

Kvalitetspolitikk på defensiven?
Espen Solberg ser på skiftende holdninger om kvalitet i forskningspolitikken.

Hva det vil si å forske med og på kunstig intelligens på tvers, og forstår vi godt nok hva vi bør forske på?
Det tause kunnskapsgapet: Ingen vet helt hva Kunstig Intelligens (KI) «på tvers» betyr, men alle har en mening om hva vi bør forske på.

Dobling av norsk FoU-personale fra 2001 til 2022
I 2001 var 48 400 personer engasjert i FoU, mens antallet hadde økt til 96 800 personer i 2022. 

From one to many tracks: Methodology and data collection for gender and diversity in mobility research
This article looks at what data you need to prepare policies for mobility and gender.

HØYERE UTDANNING

Jesper Balslev ønskjer seg ein analogiseringsdebatt

Økonomiske tal i styringen af universiteterne – mulige effekter og udfordringer
I 2024 offentliggør det danske Uddannelses- og Forskningsministerie for første gang enhedsomkostninger for alle danske universitetsuddannelser

Høgare utdanning: Regjeringa sitt styringsproblem. Og vårt.
Oddgeir Osland: «Regjeringa med tilhøyrande støtteparti gjer truleg lurt i å tenke lenger enn på kortsiktig vinst i støtte til distriktsutdanningane»

Ingvild Kjerkol og mastergrad som pliktløp
Thomas Dahl om behovet for reell forskerkompetanse.

INNOVASJON

OECDs nye transformative forsknings- og innovasjonspolitikk er både radikal og konservativ
Lederartikkel av Per Koch.

Ansvarlig forskning og innovasjon: En nødvendig bro mellom vitenskap og samfunn
Selv om ingen kan forutsi alle de konsekvensene forskning og teknologiutvikling kan få i fremtiden, er det et krav at forskere og forskningsinstitusjoner skal ha et bevisst forhold til mulige effekter.

«Vi er nødt til å endre måten vi endrer Norge på.» Et blikk på KS.
Kommunesektorens organisasjon KS håper at nyvinningen Kommunenes strategiske forskningsorgan skal bane vei for kunnskap om hvordan vi kan skape velferd på nye måter.

SYSTEMGJENNOMGANGEN

Forskingssystemet må tilpassast ei verd i rask endring – no treng Norge ein sterk instituttsektor
Av Agnes Landstad, dagleg leiar, Forskningsinstituttenes fellesarena

Sektorprinsippet bør avskaffes
Erik Eriksen mener sektorprinsippet i forskningspolitikken ikke fungerer.

KS: De som er nærmest innbyggerne må få plass i forskningssystemet
I stortingsmeldingen om forskningssystemet forventer KS at kommunesektoren, som forvaltningsnivået nærmest innbyggerne, får en sentral plass, skriver Gunn Marit Helgesen.

BØKER

En revolusjonær bok om vitenskapelige revolusjoner
Om Thomas Kuhn og The Structure of Scientific Revolutions

Ny antologi om Fridtjof Nansen og Niels Bohr som videnskabsdiplomater

Å gjøre mer med mindre i innovasjon
Ny bok ser på de problematiske bivirkningene av innovasjon og innovasjonspolitikk.

Illustrasjon ved Forskningspolitikk, basert på foto av Cobalt881