Forskning

Råd for implementering av Plan S lagt frem – Forskningsrådet følger opp med høring

På et møte i London i går presenterte cOAlition S, en veiledning for implementering av Plan S. Forskningsrådet ber nå om innspill.

cOAlition S er et konsortium av Det europeiske forskningsråd og en rekke nasjonale forskningsråd etablert av Science Europe 4 september i år.

Koalisjonen har lansert Plan S, en plan som tar sikte på at all offentlig støttet forskning skal publiseres i åpne kanaler uten betalingsmurer innen 2020. Forskningsrådets direktør, John-Arne Røttingen presenterer argumentene for planen for Forskningspolitikks lesere i dag.

Veilederen konkretiserer hovedprinsippene for Plan S og hvordan disse prinsippene kan gjennomføres. Veilederen legges frem for innspill og tilbakemeldinger, internasjonalt og i Norge.

  • Nasjonale innspill kan sendes til plan-s@forskningsradet.no. Innspillsrunden vil gå fra uke 48 til 1. februar 2019.
  • Internasjonale innspill kan sendes inn på www.coalition-s.org/feedback. Innspillsrunden vil gå fra uke 48 til 1. februar 2019.

Plan S Veiledning for implementering  (PDF)
John-Arne Røttingen om Plan S

Mer om koalisjonen.

Mer om Plan S