Forskning

Plan S: Tre spørsmål til Kristin Vinje

Plan S er utarbeidet av cOAlition S, et konsortium dannet av Det europeiske forskningsrådet, med nasjonale forskningsråd som medlemmer. Målet for Plan S er at all offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig innen 2020.

Kristin Vinje er visedekan for innovasjon og samfunnskontakt ved Universitetet i Oslo. Hun har vært aktiv i forsknings- og innovasjonspolitikken gjennom mange år, blant annet som stortingsrepresentant for Høyre.

Vi stilte henne tre spørsmål om Plan S.

Er betalingsmurene et så stort problem for forskerne som Plan S-forslagets tilhengere synes å mene?

Vi har åpenbart ikke et ideelt system slik det er i dag, med noen få utvalgte aktører som kan styre markedet og ta seg grovt betalt. Derfor er det behov for endring!

Dette er ikke et spørsmål om hva forskerne selv mener, men et spørsmål om hvilke behov vi som samfunn har for å få innsyn i forskningsresultater betalt av offentlige midler.

Hva synes du om Plan S? Svarer forslaget på utfordringen, eller ser du andre måter å senke betalingsmurene på?

Jeg har stor sans for forslagene i Plan S, men det å gå over til en helt annen forretningsmodell, er krevende. Derfor tror jeg at Plan S bare er et utgangspunkt for hvordan vi ser for oss at dette kan se ut i fremtiden.  Så vil modellen, dersom den blir innført, sikkert utvikle seg med tiden.

Store deler av forskningen som gjøres, er betalt av det offentlige, derfor er det naturlig å se på hvordan man også sikrer åpen tilgang til resultatene av forskningen.

På samme måte som musikkbransjen, bokbransjen og mediene har måttet omstille seg, er det stort behov for å gjøre endringer for å tilgjengeliggjøre forskningsresultater for befolkningen.

Hvordan kan forskerne på Universitetet i Oslo takle den internasjonale konkurransen om de ikke får publisere i de lukkede topptidsskriftene?

Universitetet i Oslo er en liten brikke i et stort internasjonalt forskersamfunn, og det er ikke tilfredsstillende hvis UiO blir hindret i å publisere i lukkede topptidsskrifter. Derfor er det viktig at overgangen til et nytt system gjøres i fellesskap og ikke som et stunt blant noen idealistiske aktører.

Bilde av Kristin Vinje, Foto: Kjetil Ree

Mer om Plan S