Kort sagt

UNESCO arrangerer åpen ministerkonferanse om fremtidsferdigheter

UNESCO arrangerer et åpent ministermøte om fremtidsferdigheter (Futures Literacy)  i neste uke. Et norsk nettverk av fremtids- og policy-orienterte aktivister vil presentere en egen virtuell stand på konferansen. Alt er åpent for alle.

Per Koch, Forskningspolitikk

I Forskningspolitikk har vi publisert flere artikler om bruk av fremtidsferdigheter i forsknings- og innovasjonspolitisk utvikling og ledelse. Fremtidsferdigheter – ofte referert til som anticipation eller Futures Literacy – er evnen til å bruke forestillinger om fremtiden til å kaste lys over nåtiden. Ved å forstå oss selv og samfunnet bedre, blir vi også bedre i stand til å takle uventede hendelser.

Poenget er ikke å forutse fremtiden – det er svært vanskelig og i de fleste tilfeller umulig. Poenget er å utvikle ulike scenarier om fremtiden for å utforske den effekten ulike sosiale, kulturelle, økonomiske, teknologiske og miljømessige faktorer kan få i samspill med hverandre. UNESCOs metode – de såkalte Futures Literacy Laboratories – har som mål å hjelpe deltakerne ut av vanetenkning og institusjonelle begrensninger.

Vi har en tendens til å «kolonisere» fremtiden – det vil si å forestille oss den som en forbedret (eller forverret) versjon av samtiden. Vi forestiller oss at våre nåværende verdier forblir uforandret. Dette gjør det vanskelig å takle mer radikale skift, der eksisterende maktstrukturer og forestillinger kommer under press. 2020 har vel på mange måter illustrert denne utfordringen med stor klarhet.

Engasjerte aktører i NIFU, Forskningsrådet, Universitetet i Stavanger og Fremtenkt i Bergen har etablert et uformelt samarbeid om bruk av fremtidsferdigheter i policylæring og ledelse. Fokus er på forsknings- og innovasjonspolitikk.

Banner for UNESCOs ministerkonferanse om futures literacy

Det uformelle nettverket, som er kalt Futures Literacy Norway, vil ha en egen virtuell stand på den kommende ministerkonferansen om fremtidsferdigheter som UNESCO arrangerer fra og med den 8. til og med den 12. desember. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i Kunnskapsdepartementet vil holde et innlegg under konferansen.
Konferansen er åpen for alle. UNESCO har mer informasjon her.

Samarbeidspartnerne har satt opp et eget nettsted som gjør rede for deres bruk av fremtidsferdigheter i læring og ledelse. Dette gjelder for eksempel NIFUs deltakelse i AFINO, det forskningsrådsfinansierte senteret for ansvarlig forskning og innovasjon. Det gjelder professor Rune Bys arbeid med ledelse ved Universitetet i Stavanger, selskapet Fremtenkts samarbeid med Bergen kommune om bruk av fremtiden i utviklingen av bydelen Åsane og Forskningsrådets bruk av Futures Literacy i utviklingen av en ny transformativ forsknings- og innovasjonspolitikk.

Universitetet i Stavanger og NIFU har også lagt frem et forslag om en egen norsk UNESCO chair i fremtidsferdigheter som er til vurdering i UNESCO.

Deltakerne har, i samarbeid med Forskningspolitikk, satt opp et eget nettsted som gir mer informasjon om disse prosessene.

Et nyhetsbrev om prosjektet kan lastes ned her.

Se også Forskningspolitikks intervju med Riel Miller fra UNESCO og Nabben og Sivertsens artikkel om fremtidstenkning og selskapet Fremtenkt.

Meld deg på UNESCO-konferansen her.