Kort sagt

SINTEF ser etter historikere som kan skrive forskningsstiftelsens historie

SINTEF fyller 75 år i 2025 og i den forbindelse lyser organisasjonen ut et historieprosjekt.

I en pressemelding heter det at «prosjektet skal presentere og diskutere hvordan SINTEF i ulike perioder har levd opp til sin tids samfunnsoppdrag og hva institusjonen har gjort for å styrke sin posisjon og kompetanse.»

Prosjektet vil strekke seg fra 2021 til 2024. SINTEF ser etter en erfaren og dyktig historiker, alternativt et team, som har forsket på de sammenhengene SINTEF er en del av (teknologi, økonomi, næringsliv), og som har god formuleringsevne.

Institusjonshistorier av denne typen gir oss ikke bare ny kunnskap om den institusjonen det gjelder. De kan også kaste lys over de samfunnet de var og er en del av. Gitt at SINTEF har spilt slik en sentral rolle i norsk forsknings-, innovasjons- og næringspolitikk, burde det være mye å hente her for dem som er interessert i disse politikkområdene.

Kontaktpersoner i SINTEF er prosjektdirektør Gunnar Strand og dekan ved HF-fakultetet Anne Kristine Børresen.

SINTEF har mer informasjon om oppdraget.

Per Koch, Forskningspolitikk

Foto fra SINTEF: Høgskoleområdet på Gløshaugen, slik det var i SINTEFs første år. Bildet er tatt i september 1952. SINTEFs ledelse hadde kontorer i Kjelhuset, som ruver med sin skorstein midt på bildet. Foto: William Skappel/Widerøe