Kort sagt

Sandra Borch går av på grunn av masteroppgave-plagiat

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch har gått av som statsråd. Hun kopierte tekst fra andre oppgaver i sin mastergradsoppgave.

Hun leverte sin masteroppgave i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet i 2014.

Til pressen sier hun at den  feilen hun har gjort «ikke er forenlig med å være ansvarlig for dette regelverket,»  det vil si regelverket for eksamensgjennomføring.

Det var en student som oppdaget kopieringen. «Oslostudenten» la ut flere eksempler på plagiat på X/Twitter.

Eksempel på Borchs plagiering, fra «Oslostudentens» X-tråd.

Dette er den andre forskningsministeren fra Senterpartiet som har gått av på kort tid, noe som kommer til å skape enda mer uro i forskningspolitikken. Det er uheldig, gitt at Kunnskapsdepartementet og regjeringen nå er i ferd med å foreta en gjennomgang av forskningssystemet, der målet er å komme med en forskningsmelding neste år.

Kanskje det er like greit å la statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel ta over. Da slipper departementet å lære opp en ny statsråd på området.

Per Koch, redaktør

Foto Torbjørn Tandberg