Kort sagt

Nå kan du følge Forskningspolitikk på Linkedin

Med Corona-krise og store utfordringer for det norske samfunnet styrker Forskningspolitikk  sitt nærvær i sosiale media.  Du kan nå også følge oss på LinkedIn, der vi vil orientere om egne artikler og andre nyheter av forsknings- og innovasjonspolitisk interesse.

Illustrasjon:  Sloop Communications