Kort sagt

Forskningspolitikks juninummer 2021, en oversikt

Fra UFOer til pandemi. Vi lever i merkelige tider. Her er en oversikt over innholdet i juni-nummeret av Forskningspolitikk.

FORSKNING

To UFOer.
Vi trenger en skikkelig diskusjon om hvordan forskningens rolle i samfunnet skal forstås og presenteres, skriver Per Koch i lederartikkelen.

Bærekraft og tverrfaglighet som universitetspolitiske problem.
Vår forståelse av forskningens rolle i samfunnet er under press, påpeker Kjetil Rommetveit.

Bidrar forskningen til rasjonalitetens sammenbrudd?
Klimakrisefornektere, anti-vaksere og UFOer. Hva har skjedd med forskningens plass i vår kultur? (Lederartikkel)

Fagfellevurdering lyt tilpassast ei ny tid.
Digitalisering og sterkare krav til open tilgang til forskning gjer at også fagfellevurdering lyt tilpassast ei ny tid. Professor Martin Paul Eve frå University of London har sett på dette.

Vitenskapsakademiet: Vil være en forsvarer av akademisk frihet.
 Lisbet Jære besøker Vitenskapsakademiet for finne ut hva det er de holder på med i Drammensveien.

Cecilie Wilhelmsen Solheim
Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim leier Senter for innovasjonsforskning i Stavanger. Foto Universitetet i Stavanger

Att förhålla sig till Kina kräver kunskap, kommunikation och kompass – erfarenheter från Sverige.
Tommy Shih og  Sylvia Schwaag Serger ser på utfordringene som følger av forskningssamarbeid med Kina. 

INNOVASJON

Senter for innovasjonsforsking, ein premissleverandør for praksis og politikk.
Eit blikk på korleis Senter for innovasjonsforsking i Stavanger har utvikla seg i takt med raskt skiftande omgjevnader og skiftande syn på innovasjonspolitikken.

Citizens for a Greener Society.
Traditionally policies for a green and sustainable future have been driven by «experts» and policy makers. A new approach to the goal of achieving much-needed transformation gives the citizens a much more active role in policy development and changes in behaviour. By Klitkou, Scordato and Ingeborgrud.

Innovation in public sector – Leadership for cultural change.
Linn Meidell Dybdahl talks to Thomas Hoholm about the barriers and drivers for innovation in the public sector. 

HØYERE UTDANNING

Som småbarnsmamma har det vært svært komplisert for Rocío Lorca fra Chile å få tid til forskningsarbeid under pandemien. Foto: David Barker

UH-sektoren og Covid-19: Lærdommer og veien videre.
Vi har sett en massiv omlegging til digitale undervisnings- og arbeidsformer og stadig omstilling til nye smittevernregler. Espen Solberg presenterer en undersøkelse fra NIFU.

Pandemien i Latin-Amerika gir mindre tid til forskning.
Kvinnelige forskere og doktorgradsstudenter er hardest rammet av korona-pandemien i Latin-Amerika. Tone Aguilar rapporterer.

Sexism and Sexual Harassment in Danish Academia: Looking Back and Gazing Forward.
Recent events indicate that many Danish universities now realize that more needs to be done to combat sexism and sexual harassment. By Ea Høg Utoft. 

LANGTIDSPLANEN

Tre bekymringer foran bærekraftkappløpet.
Verdens iver etter å løse bærekraftutfordringene vil skape enorme, nye markeder, og stormaktene er enige om at forskning blir nøkkelen til suksess, skriver Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF.

Langtidsplanens problem er en kunnskapsøkonomi ute av balanse.
Svein Frisvoll argumenterer for et langt sterkere fokus på instituttsektoren i arbeidet med langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Carina Hundhammer
En ambisiøs plan uten økonomiske forpliktelser blir en svak plan, mener Carina Hundhammer fra Abelia. Foto Trond Runar Hagen.

Carina Hundhammer: Vi trenger et taktskifte i norsk forskningspolitikk.
«Norge trenger en konkret og ambisiøs langtidsplan. Da holder det ikke bare å snakke om det, vi må gjøre noe også.» 

BØKER

SINTEF ser etter historikere som kan skrive forskningsstiftelsens historie.

Hovedbilde: eyecrave

Last ned PDF av den siste trykte utgaven av Forskningspolitikk her.

Følg også Forskningspolitikk på FacebookLinkedIn og Twitter.

Abonner på Forskningspolitikk! 
Både papirutgaven og det elektroniske nyhetsbrevet er gratis.  

Forskningspolitikk utgis av NIFU med støtte fra Norges forskningsråd