Kort sagt

Forskningspolitikk mars 2023, en oversikt

Hele mars-utgaven av Forskningspolitikk i 2022 er nå lagt ut på nett.

HØYERE UTDANNING

Kvalitet og relevans i rettsvitenskapen.
En samtale mellom Ingrid Birce Müftüoglu og Gunnar Sivertsen om et (for?) nært forhold.

STATISTIKK

FoU-vekst i hele Norden
Nye tall viser realvekst i FoU-utgiftene for alle de nordiske landene i koronaåret 2021. Aller sterkest var veksten på Island og i Finland, etterfulgt av Danmark, Norge og Sverige.
English language version.

NORGES FORSKNINGSRÅD

Norges forskningsråd i 30 år – en kortfattet, uautorisert institusjons­biografi
Egil Kallerud gir oss en bred oversikt over Norges forskningsråds historie, der han også ser på dagens utfordringer.

Egenrådig forskningspolitikk
Innstrammingene i Forskningsrådet svekker den forskningspolitiske rådgivningen. Vi har i praksis ingen andre instanser som ivaretar dette. Dermed blir politikken på feltet mindre koordinert og mer egenrådig.

Kunnskapsdepartementet får liten støtte til forslagene om ny styring av Norges forskningsråd
Kunnskapsdepartementet vil ta fra Forskningsrådet dets vedtekter og oppnevne styret selv. Det begrenser rådets selvstendighet og styrker Kunnskapsdepartementets kontroll. To høringsinstanser er positive til et mindre styre, ellers blir forslagene avvist i alle eksterne innspill.

Reflektioner kring den norska revolutionen
Mats Benner och Sverker Sörlin: Från tid till annan händer stora saker. Norge förefaller vara på väg mot en ny modell för forskningsfinansiering, en revolution kanske lika djupgående som den som skedde för 30 år sedan när Norges forskningsråd blev till.

FORSKNING

Rod i forfatterskabet
Selvom forskningspolitikken i Danmark i disse år er rykket ned af den politiske rangstige, og eksempelvis er helt forsvundet fra den nyeste regerings aftalegrundlag, så er der stadigt stigende offentligt fokus på hvordan forskningsverdenen fungerer og hvordan incitamenter former og misformer forskningspraksis, fx ved at tilskynde til forskellige former for ”gaming”.

Forskningsinstituttenes fellesarena ønsker seg en høyere statlig grunnbevilgning
Verden trenger anvendt forskning og å kunne ta i bruk forskningsresultater så raskt som mulig for å omstille seg, mener Forskningsinstituttenes fellesarena, FFA. Lisbet Jære tar en prat med Agnes Landstad, Kjerstin Spjøtvoll og Lars Holden.

INNOVASJON

University of Stavanger PhD course looks at how to write a good innovation policy brief
In the beginning of 2023, the University of Stavanger arranged an international PhD course in Innovation Policy. One of the main tasks was to write a good innovation policy brief that could provide politicians and policy makers with relevant information and good policy advice.

Innovation and R&D during times of economic crisis
In this article, the economist Mark Knell surveys key ideas on the relationship between innovation and R&D during crises, emphasizing structural aspects of these activities.

Hvordan maskinlæring er i ferd med å endre innovasjonsspillet
Professor John Bessant ser på hvordan kunstig intelligens er i ferd med å snu opp ned på hverdagen vår.

Kunstig intelligens, forundring og forvirring
LEDER: Kunstig intelligens er i ferd med å endre samfunnet raskt og på måter ingen hadde forutsett. Er dette en forsvarlig måte å drive med innovasjon på?

Glassløker og disruptiv innovasjon
Det er ikke ofte Hollywood (eller Netflix i dette tilfellet) ender opp med å bruke innovasjonsforskning som en sentral del av plottet.

DEBATT

Hvordan kan forskningen svare bedre på Norges behov?
En større andel av offentlige forskningsmidler bør innrettes mot anvendt forskning som tildeles etter tematiske utlysninger i åpen konkurranse og med krav om samarbeid mellom problemeiere og forskningsmiljø, skriver Agnes Landstad.

Gjennomgangen av forskningssystemet må ikke bli historieløs
Carina Hundhammer mener systemgjennomgangen må ta utgangspunkt i å bevare det som har fungert, ellers er det en reell fare for at den blir både politisert og historieløs.

Bilde: Den store bølgen utenfor Kanagawa av Katsushika Hokusai 1833.