Forskning

Danmark setter ned utvalg som skal se på kvaliteten i dansk universitetsforskning – med to norske medlemmer

Utdannings- og forskningsdepartementet i København har satt ned et eget ekspertutvalg som skal vurdere en ny modell for fordelingen av de danske universiteternes basisbevilgninger.

Åse Gornitzka
Åse Gornitzka fra Universitetet i Oslo skal lede utvalget (foto: UiO)

Ministeriet ønsker en modell som i større grad belønner kvalitet i forskningen fremfor kvantitet.

Den danske stat bidrar med 8,9 milliarder danske kroner årlig i basisbevilgning til universitetene, noe som tilsvarer 40 prosent av det offentlige forskningsbudsjettet.

Åse Gornitzka

Leder for utvalget er Åse Gornitzka, viserektor for forskning og internasjonalisering ved Universitetet i Oslo.

Hun er professor i statsvitenskap, med bred innsikt i forskningspolitikk og organisering av universiteter og høgskoler.

Gunnar Siversten

Norge er også representert ved Gunnar Sivertsen, forsker 1 ved  NIFU.

Han er internasjonalt kjent for sine studier av bibliometri, vitenskapelig publisering og måling av effekter av forskning.

Blant de andre medlemmene finner vi Jan S. Hesthaven,  professor og direktør ved Computational Mathematics and Simulation Science ved École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Jesper Wiborg Schneider, professor ved Center for forskningsanalyse ved Aarhus Universitet og Hanne Foss Hansen, professor i statsvitenskap ved Københavns Universitet.

Oppgaver

I følge departementet vil hovedoppgavene for utvalget være å:

Gunnar Sivertsen
Gunnar Sivertsen fra NIFU er utvalgets andre norske medlem (foto: NIFU).

1. Belyse praksis og erfaringer fra andre land, hva angår kvalitetsmåling og implementering av modeller som har til formål å fremme kvaliteten i forskningen.

2. Identifisere konkrete indikatorer for forskningskvalitet som vil kunne inngå i en ny modell for fordeling av basismidler.

3. Presentere forskellige modeller for hvordan det «performancebaserede element» kan designes i den nye modellen, slik at den fremmer forskningskvalitet innenfor alle fagområder.

Utddannelses- og Forskningsministeriet har mer om saken.