Forskning

Unge forskere er usikre på egen fremtid

Akademiet for yngre forskere har lagt frem en egen rapport om unge forskere i Norge. Akademiet mener rekrutteringen til forskning vil bli en utfordring i årene fremover.

Kvinne med mikroskop.
Foto Ingram Publishing.

Per Koch, Forskningspolitikk

Dataene kommer fra en spørreundersøkelse som dekker 840 forskere under 38 år, i alle faser av karrieren.

Under halvparten av yngre forskere ser for seg at de vil jobbe med forskning om ti år, noe primært skyldes usikre arbeidsforhold. Kun 53 prosent vil anbefale andre unge å ta en forskerkarriere.

Svake karriereutsikter

Stipendiater er bekymret over å starte på en karriere med svake fremtidsutsikter. Dette er spesielt vanskelig for postdoktorer som er i den fasen av livet der det er naturlig å stifte familie.

Undersøkelsen viser også at postdoktorer og seniorforskere i midlertidige stillinger føler seg mindre verdsatt enn de fast ansatte.

Svært få er trygge på at vil få fast ansettelse som forsker i sektoren.
Figur fra rapporten
Jobb utenfor akademia

Allerede nå er det slik at et stort flertall av dem med forskerutdanning vil arbeide utenfor universitets- og høyskolesektoren.

Respondentene i denne undersøkelsen er definitivt bevisst muligheten av å jobbe utenfor akademia, og hele 67,5 prosent mener de rustet til å søke en stilling som noe annet enn en forsker. Likevel er flere av dem er redd for at de er overkvalifiserte for relevante stillinger.

Mange mener spisskompetansen deres kan være en ulempe. Kun en av fire mener de har fått den breddekompetanse de vil trenge utenfor sektoren.   Det er spesielt stipendiatene som føler at de er på utrygg grunn her.

Så mange som en av tre er usikre på de kan søke på en jobb utenfor akademia. 

Det kan være respondentene generelt undervurderer egen kompetanse. Følgende figur visere at de er bevisste en rekke typer kompetanse som arbeidslivet etterspør:

Figur som viser ulike typer breddekompetanse.
Figur fra rapporten.

Rapporten viser også  at  fire av ti av dem som er spurt respondentene i undersøkelsen har jobbet utenfor forskningssektoren etter endt mastergrad. 56.7% av disse har jobbet i offentlig sektor, 46.8% i privat sektor og 12.2% i organisasjonslivet.

Mye tyder på at vi må han en bred debatt om hvordan forskerkompetanse skal brukes utenfor akademia og i stillinger som ikke direkte medfører forskning.

Du kan laste ned rapporten her (PDF).

Akademiet for yngre forskere har mer om rapporten.