Kort sagt

UNESCO inviterer til forum for bruk av fremtiden i strategi- og policyutvikling

UNESCO arrangerer et forum for  anticipation og fremtidskompetanse den 16. desember i Paris. Arrangementet er åpent for alle og gir innsikt i hvordan fremtidstenkning kan brukes i blant annet transformativ policy-utvikling.

Fremtidskompetanse

Den såkalte «tredje generasjons innovasjonspolitikken» , også kjent som transformative innovation policy, er basert på en reorientering mot store sosiale, økonomiske, politiske og miljømessige utfordringer,  slik de – for eksempel – er representert i FNs bærekraftsmål.

I en verden i konstant endring er det å løse slike utfordringer som å sikte på bevegelige mål. Det er derfor viktig å utvikle evnen til å ta hensyn til fremtidens samfunn og fremtidens behov, og det er det som gjerne blir referert til som fremtidskompetanse (future literacy)  eller fremsyn (anticipation).  Du kan ikke forutsi fremtiden, men du kan utvikle scenarier som gjør det mulig å identifisere mulige utviklingstrekk, utfordringer og muligheter.

I artikkelen Vi må tenke nytt i forsknings- og innovasjonspolitikken presenterte Øverland og Koch noe av denne tenkningen.

Riel Miller og UNESCOs nettverk

Riel Miller,  leder av UNESCOs bruk av fremtidskompetanse i  innovasjon, læring og policy-utvikling. Han koordinerer også UNESCOs nettverk av  UNESCO Chairs,  akademikere og eksperter som arbeider med å utvikle feltet.  Forskningspolitikk intervjuet Miller i 2017.   Han deltok også på den nylig avholdte konferansen om anticipation  i Oslo, en konferanse ledet av professor Andrew Morrison ved Arktitekthøgskolen.

Miller vil lede Paris-arrangementet. Han skriver blant annet dette om workshopen:

«The Forum has two primary objectives. One is to prepare the ground for a UNESCO Ministerial Summit on Futures Literacy in late 2020 by showcasing and refining a range of already proven techniques for integrating Futures Literacy into government activities. Two is to build awareness and networking related to the development and diffusion of Futures Literacy…

Given the objectives of the Forum it has been organized around specially designed labs. These labs will showcase and refine a range of different tools for exploring and building Futures Literacy. The labs will enable participants to experience and test different approaches to integrating Futures Literacy into the work of the public sector (and also with relevance to other sectors).»

Med andre ord: Dette er en workshop der deltakerne vil praktisere bruken av fremtidsøvelser og på den måten få innblikk i hvordan slike metoder kan brukes i læring, strategisk arbeid og policy-utvikling.

De temaene som vil bli dekket, er:

  • Governance
  • Ethics
  • Evaluation and assessment
  • Identity and culture
  • Narrative and discourse

Arrangementet varer fra klokken 10 til 21 den 16. desember ved UNESCOs hovedkvarter i Paris.

Du finner mer informasjon om arrangementet her.   Påmelding via email til futures@unesco.org.

Foto av Riel Miller fra Anticipation-konferansen i Oslo i oktober (P Koch).