Europa

Siste nytt fra Forskningspolitikk, mars 2018

Forskningspolitikk tar norsk og nordisk forsknings- og innovasjonspolitikk på pulsen. Her er noe av det vi har sett på den siste måneden:

Hvor er det blitt av forskningspolitikken i SSB-saken?
Forskningspolitikk ser på kontrollkomiteens instilling. I en annen artikkel analyserer vi Statistikklovutvalgets forslag vedrørende forskningen i SSB.

Kommunal- og moderniseringsministeren ber om innspill til stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor
Forskningspolitikk følger KMDs konferanse.

Fugler i flukt
Foto: Thinkstock

Hva skyldes angrepene på Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge?
Forskningspolitikk mener konflikten er grunnet i ulike syn på hva nærings- og innovasjonspolitikk skal være.

Globale utfordringer og behov for omstilling av økonomien krever fremtidskompetanse
Forskningspolitikk intevjuer UNESCOs ekspert på å bruke fremtiden i policy-utvikling: Riel Miller.

Om pirater og røvere i akademisk publisering
Ronny Kjelsberg ser på hvordan kan vi sette vitenskapen fri i tellekantenes og informasjonsteknologiens tid.

Forskningspolitiken och valrörelsen – i Sverige
Er det plass til forsknings- og innovasjonspolitikken i Sveriges valgkamp? Mats Benner sier på saken. Se også Þorvaldur Finnbjörnssons artikkel om den nye innovasjonspolitikken på Island.

Hvor blir det av forskningspolitikken i det nye Kunnskapsdepartementet?
Forskningspolitikk tar opp omorganiseringen av KD med departementsråd Petter Skarheim.

Ser vi en økende interesse for sosialt entreprenørskap i Norge?
Linn Meidell Dybdahl mener det.

Ta også en titt på følgende artikler:

Bonus på Facebook:

Last ned PDF av den siste trykte utgaven av Forskningspolitikk her!