Filibuster 2: Håkon Haugli om Innovasjon Norges nye strategi, regjeringens områdegjennomgang og mer

Filibuster 2: Håkon Haugli om Innovasjon Norges nye strategi, regjeringens områdegjennomgang og mer

 
 
00:00 / 00:25:36
 
1X
 

Filibuster har snakket med administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli,  om selskapets nye strategi og omorganiseringen av divisjonsstrukturen og ledergruppen.

Haugli tiltrådte som ny leder i fjor Høst og har allerede satt preg på organisasjonen.

Vi snakket også med ham om regjeringens områdegjennomgang, som er ment å skulle lede frem mot en omorgansiering – eller i hvert fall en justering – av det næringsrettede virkemiddelapparatet.

Foto: Astrid Waller

FILIBUSTER, Forskningspolitikks podcast for forsknings- og innovasjonspolitikk
Episoder på nett 
Apple Podcasts |  Spotify | Youtube | RSS

Filibuster banner
Filibuster banner