Filbuster 3: Om å bruke fremtiden i policy-utvikling, Piret Tõnurist fra OECD

Filbuster 3: Om å bruke fremtiden i policy-utvikling, Piret Tõnurist fra OECD

 
 
00:00 / 00:07:26
 
1X
 

Piret Tõnurist arbeider i Direktoratet for offentlig styring i OECD, der hun blant annet ser på hvordan fremtiden og foresight kan brukes i policy-utvikling i offentlig sektor.

OECD har etablert  et Observatory for Public Sector Innovation, OPSI, som  skal bidra til å identifisere nye trender, ny teknologi og ny relevant kunnskap som kan hjelpe offentlige institusjoner håndtere en verden i endring.

Dr. Piret Tõnurist leder OPSIs arbeid med systemtenkning, måling av innovasjon, innovasjonsteori  og fremtidsrettet styring (anticipatory governance). Hun jobber direkte med medlemslandene – inklusive Norge – på området innovasjon i og for offentlig sektor

Filbuster tok en prat med henne om hva praktisk fremtidstenkning kan bety for omstilling i stat og kommuner.

 

FILIBUSTER, Forskningspolitikks podcast for forsknings- og innovasjonspolitikk
Episoder på nett 
Apple Podcasts |  Spotify | Youtube | RSS