Innovasjon

Om å bruke fremtiden i offentlig policy-utvikling, med Piret Tõnurist fra OECD

Piret Tõnurist arbeider i Direktoratet for offentlig styring i OECD, der hun ser på hvordan fremtiden og foresight kan brukes i policy-utvikling i offentlig sektor.

Piret Tonurist og Angela Hansen, Innovation Leads ved OPSI, OECD.
Piret Tonurist og Angela Hansen, Innovation Leads ved OPSI, OECD. Foto: P Anderssen.

OECD har etablert  et Observatory for Public Sector Innovation, OPSI, som blant annet skal bidra til å identifisere nye trender, ny teknologi og ny relevant kunnskap som kan hjelpe offentlige institusjoner håndtere en verden i endring.

Dr. Piret Tõnurist leder OPSIs arbeid med systemtenkning, måling av innovasjon, innovasjonsteori  og fremtidsrettet styring (anticipatory governance). Hun jobber direkte med medlemslandene – inklusive Norge – på området innovasjon i og for offentlig sektor.

Filbuster tok en prat med henne om hva praktisk fremtidstenkning kan bety for omstilling i stat og kommuner.

OPSIs innovasjonsmodell

I intervjuet viser Piret til OPSIs Innovation Facets Model, som opererer med fire typer av innovasjon i offentlig sektor:

Innovasjon for målrettede samfunnsoppdrag (missions)
Der man har en klar målsetting for et spesielt samfunnsoppdrag.

Forbedrings-orientert innovasjon
Der man forbedrer eksisterende praksis, organisering og strukturer

Tilpasningsinnovasjon
Der man tester ut nye tilnærminger for å respondere på endringer i omgivelsene.

Fremtidsrettet innovasjon (anticipatory innovation)
Der man adresserer og utforsker nye forhold som kan påvirke fremtidige prioriteringer og forpliktelser.

OPSIs innovasjonsmodell.
OPSIs innovasjonsmodell.

FILIBUSTER, Forskningspolitikks podcast for forsknings- og innovasjonspolitikk
Episoder på nett 
Apple Podcasts |  Spotify | Youtube | RSS 

Hovedfoto av Piret Tonurist fra ResearchGate (Privat foto)