Forskning

OECD presenterer oversikt over organiseringen av forskningspolitikk i 35 land

OECD har publisert en egen database over hvordan 35 ulike land organiserer sin forskningspolitikk (OECD Database on Governance of Public Research Policy, RESGOV). 

Databasen sorterer informasjonen (som blant annet er samlet inn av delegater til OECDs arbeidsgruppe for teknologi- og innovasjonspolitikk, TIP)  etter mer enn hundre indikatorer.

Figur som presenter innholdet i databasen.

Prosjektet har vært gjennomført av  Caroline Paunov, Martin Borowiecki, Ryo Fujishiro, Diogo Machado, Sandra Planes Satorra og Teru Koide.

RESGOV er tilgjengelig her.

Presentasjon av norske data.

Se også: «How is research policy across the OECD organised? Insights from a new policy database.»