Kort sagt

Norske bedrifter kan ha fått mer enn én milliard kroner i SkatteFUNN-støtte i strid med reglene

Dagens Næringsliv rapporterer i dag at SkatteFUNN ikke har tatt hensyn til en relativt ukjent EØS-regel, som forbyr pengestøtte til selskaper som har problemer og som har mistet halve aksjekapitalen.

Små og mellomstore bedrifter (SMB) kan få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret hvis de søker om fradrag gjennom SkatteFUNN-ordningen. Store bedrifter kan få fradrag for 18 prosent av prosjektkostnadene. Søknadene vurderes av Forskningsrådet.

Dagens Næringsliv har kontaktet Finansdepartementet, som svarer på denne måten:

«Finansdepartementet har gjort en egen sjekk av antall selskap som har fått SkatteFUNN-fradrag og som kan antas å ha oppfylt kriteriene for å være i vanskeligheter. Av om lag 4300 selskap som krevde SkatteFUNN-fradrag i 2017, anslås det at om lag 600 har oppfylt vilkårene for å være ‘i vanskeligheter’, fordi mer enn halvparten av aksjekapitalen er tapt og selskapet ikke er en liten eller mellomstor bedrift yngre enn tre år.  Dette utgjør om lag 13 prosent, nokså likt tilsvarende andel anslått for 2015 og 2016.»

Avisen skriver at dersom 13 prosent av SkatteFUNN-pengene som er blitt tildelt, har vært ulovlige, kan det dreie seg om over én milliard kroner siden EØS-forordningen trådte i kraft i 2014. Nærmere 2000 selskaper kan være berørt.

Finansdepartementet ser på mulige justeringer av ordningen.

Dagens Næringsliv har mer om saken (betalingsmur).

Per Koch, Forskningspolitikk