Innovasjon

Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor lanserer nettsted

 I 2018 ble det etablert et nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor, og i dag lanseres nettsiden: www.innoff.no.

Av Rannveig Røste, Forsker 2, NIFU

Forskernettverket er etablert for å styrke og synliggjøre forskningen i og for offentlig sektor, og for å etablere arenaer for samspill med praksis, politikk og forvaltning. Nettverket er etablert på dugnadsinnsats og ledes av en arbeidsgruppe med fremtredende forskere på feltet fra hele landet (Hiof, Hvl, INN, NIFU, Nordlandsforskning, NTNU, UiS).

Opprettelsen av nettsiden har vært sentral i arbeidet så langt, for å skape en oversikt over forskningsfeltet. Den nasjonale forskningskompetansen om innovasjon i offentlig sektor har vokst frem i ulike disipliner, noe som gjør det vanskelig for praksisfeltet og politikkfeltet å manøvrere seg frem til relevant forskning og forskere.

Det nasjonale forskernettverket har formål om å styrke forskningsfeltet ved å skape kontakter på tvers av tradisjonelle fagdisipliner, og legge til rette for faglige arenaer for samarbeid, produksjon og publikasjon.

Nettverkets logo.
Nettverkets logo.

Nettsiden er et første og viktig skritt på veien, gjennom oversikter over forskningstemaer, forskere og forskningsinstitusjoner på feltet. Via nettsiden er det en lenke til en facebook side for nyheter og arrangement på feltet.  Nettverket har i dag om lag 100 medlemmer fra forskning og forvaltning.