Kort sagt

Næringslivet øker investeringene i forskning og utvikling

Foreløpige tall for  FoU-statistikken fra SSB viser at næringslivet økte investeringene i forskning og utvikling med 10,5 prosent nominelt fra 2016 til 2017 (tilsvarer ca. 9 prosent reellt). Tjenestenæringene økte mest, skriver SSB, og de små foretakene (10-99 ansatte) bidro mer til veksten  enn de store.

Blant foretakene  med minst 500 sysselsatte, var det en nedgang på fire prosent i bruk av penger på  FoU fra 2016 til 2017.

Det ble utført om lag 21 300 FoU-årsverk samlet  i foretak med 10 ansatte eller mer i 2017 , 9 prosent flere enn i 2016.

Siden 2010 har FoU-innsatsen i norsk næringsliv økt med hele 44 prosent.

Graf
Kostnader til egenutført FoU i faste priser. Basisår = 2005.

De økte investeringene kan tyde på økt forståelse for betydningen av forskning og utvikling for innovasjon i næringslivet. Man kan jo også lure på om den jevne oppgangen de siste årene kan ha blitt påvirket av utdanningsnivået til de ansatte i norsk næringsliv.

Bedrifter må ikke drive med forskning og utvikling for å være innovative og produktive, men FoU kan styrke bedriftenes evne til å få frem nye eller forbedrede produkter og prosesser. FoU-aktivitet kan også forsterke deres even til å samarbeide med andre og finne, forstå og gjøre bruk av kunnskap utviklet i andre bedrifter og forskningsmiljøer.

Bedrifter investerer sjelden mer i FoU enn de tror de har bruk for. Det er derfor liten grunn til å tro at de norske  bedriftene overinvesterer i FoU.

SSB: Høy FoU-aktivitet i næringslivet
Oppdaterte tabeller fra SSB

Per Koch, Forskningspolitikk

Foto: littlehenrabi