Kort sagt

Mari Sundli Tveit blir ny administrerende direktør i Forskningsrådet

Forskningsrådet melder at Mari Sundli Tveit (46) er ansatt som ny administrerende direktør. Hun tiltrer 1. mars neste år.

Sundli Tveit har vært direktør for politikk i NHO siden i for sommer . Hun var tidligere rektor for NMBU (hvor hun var professor i landskapsarkitektur)  og styreleder i Universitets- og høgskolerådet.  Hun kjenner med andre ord godt til  innovasjon i næringslivet såvel som den akademiske forskningsverdenen.

Hun har blant annet vært en sterk forsvarer av behovet for tverrfaglighet og samarbeid på tvers av siloer, både internt i akademia og mellom forskningsinstitusjonene og næringslivet. Hun har også understreket betydningen av en sterkere innsats for klima og bærekraft.

Det er grunn ti å anta at hennes brede erfaring med hele forsknings- og innovasjonssystemet og orienteringen mot sentrale samfunnsutfordringer  har vært avgjørende for ansettelsen. Mange har også ment at det er på tide med en kvinne i toppen av Forskningsrådet.

«Forskningsrådet har et stort og viktig samfunnsoppdrag, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim til Khrono. .» Mari Sundli Tveit har både solid samfunnsforståelse og bred erfaring fra forskning og høyere utdanning. Styret har gjort et godt valg.»

«Forskning og innovasjon er selve grunnmuren i samfunnsutviklingen og avgjørende i møtet med store globale utfordringer og for å nå bærekraftsmålene. Forskningsrådet har en nøkkelrolle i utviklingen gjennom å fremme og muliggjøre omstilling og bærekraft, ikke minst gjennom den grensesprengende forskningen. Det er et privilegium å få lede denne svært viktige organisasjonen i en tid der satsing på forskning og innovasjon er viktigere enn noensinne. Jeg inspireres både av det store samfunnsoppdraget og av å kunne bidra til å videreutvikle Forskningsrådet som en fremtidsrettet og kraftfull organisasjon,» sier Sundli Tveit.

Forskningsrådet har mer om saken.

Foto: NHO/Eva Helene Storm Hanssen