Forskning

Langtidsplanen: Mer forskningspenger til IKT og næringsliv

Dagens Næringsliv rapporterer i dag at regjeringen har utpekt tre spesielle satsingsområder innenfor forskning og innovasjon som skal få 1,5 milliarder ekstra i de kommende fire årene.

Per Koch, Forskningspolitikk

– I 2019 foreslår vi at opptrappingsplanene følges opp med 481 millioner kroner, sier forskningsminister Iselin Nybø til avisen.

Statsminister Erna Solberg regner med vekst i FoU-bevilgningene i 2019. Dagens Næringsliv antyder en realvekst på 1,2 prosent fra 2018 til 2019.

Den reviderte Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning vil, i følge disse lekkasjene, annonsere følgende løft for de neste fire årene:

Et teknologiløft på 800 millioner kroner, blant annet for forskning på fangst og lagring av CO2, IKT og industriell teknologi og flere studieplasser innenfor teknologi.

Stavanger Aftenblad rapporterer at regjeringen vil styrke bevilgningene til «muliggjørende og industrielle teknologier» med 65 millioner kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett for 2019. Det er mulig dette er en del av teknologiløftet.

En økning i bidraget til fornyelse og omstilling i næringslivet på 450 millioner kroner. Det er uklart om potensielle utvidelser av SkatteFUNN er en del av dette.

250 millioner til styrking av kvaliteten i høyere utdanning.

Statsministeren begrunner satsingene med behovet for mer kunnskap og kompetanse i arbeidet med å opprettholde velferdsnivået i et høykostland som Norge.

Dagens Næringsliv tar  forbehold om at andre områder enn de tre satsingsfeltene kan få kutt.

Nettavisen presenterer for øvrig en annen budsjettlekkasje i dag. Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning styrkes med 25 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett for 2019. Det er uklart om dette er en del av den satsingen på kvalitet som annonseres i den reviderte langtidsplanen på mandag, men det er vel ikke urimelig at det er slik.

– Dette gjør vi for å heve kvaliteten på undervisningen som gis til studenter i høyere utdanning, og jeg er sikker på at både studenter og utdanningsinstitusjoner vil sette pris på at vi styrker dette arbeidet, sier Nybø til Nettavisen.

Nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning skal forvaltes av DIKU, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

Statsbudsjettet for 2019 vil også gi en økning på 40 millioner kroner i basisbevilgningen til de teknisk-industrielle forskningsinstituttene.

Foto: Iselin Nybø varsler mer penger til forskning (Foto P Koch)