Kort sagt

Jubileumsboken til NIFU er nå tilgjengelig

I forbindelse med 50-årsjublieet til NIFU har forskningsinstituttet publisert en egen bok med artikler om instituttets historie. Boken kan nå lastes ned som PDF fra NIFUs nettsted.

Ansatte i NIFU 1982.
Bilde fra boken.

Dette er innholdet:

 • Kontor – Børs – Katedral
 • Videregående opplæring – ikke for alle!
 • Fag- og yrkesopplæring
 • Framveksten av masseutdanningssystemet
 • Høyere utdanning og arbeidsmarkedet
 • Kartet og terrenget
 • Vekst, prioritering og omstilling
 • Tallenes tale og tilsløring
 • Pionermiljø og vandrende seminar
 • Hvordan det hele startet
 • Styrer og råd
 • Styreoppnevningskomité
 • Instituttsjefer/direktører
 • Entreprenørene
 • Organisering og avdelingsstruktur
 • Publikasjoner
 • Bladet Forskningspolitikk
 • NIFUs navn og logoer
 • Forskningsnomadene
 • Epistler fra Munthes gate 1988–1990
 • Personalinnblikk
 • Bedriftsidrettslaget
 • STEP 1991-2004
 • Hilsener

Mer om boken her.