Forskning

John-Arne Røttingen om korona, kriser og norsk forsknings- og innovasjonspolitikk

Forskningspolitikks podcast har snakket med administrerende direktør i Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen, om en rekke  sentrale og tidsaktuelle tema av forsknings- og innovasjonspolitisk interesse.

Røttingen leder  nå WHOs globale styringsgruppe for en global studie for å vurdere lovende behandlinger for COVID-19. Dette gjorde det naturlig å starte med en samtale om dette arbeidet og hva pandemien kan bety for fremtidens forsknings- og innovasjonspolitikk.

Vi beveget oss deretter over til et meget aktuelt tema, behovet for  en utfordringsdrevet forsknings og innovasjonspolitikk og koblingen opp  mot bærekraftsmålene, før vi tok opp organiseringen av relevante virkemidler og institusjoner, Forskningsrådet inklusive. Er systemet satt opp for å takle de utfordringene vi står overfor?  Og hvordan bør Forskningsråets rolle som forsknings- og innovasjonspolitisk rådgiver være i en slik sammenheng?

Røttingen kom også inn på koblingen mellom forskning og næringsliv, blant annet med referanse til debatten om teknologioverføringskontorene/TTOenes rolle og effekt.

FILIBUSTER, Forskningspolitikks podcast for forsknings- og innovasjonspolitikk
Episoder på nett 
Apple Podcasts |  Spotify | Youtube | RSS

Alternativt: Last ned lydfil her, eller lytt til lydsporet på YouTube:

Foto av John-Arne Røttingen (Sverre Chr. Jarild/Forskningsrådet).