Innovasjon

INNOFF-arrangement følger opp stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor

Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor, INNOFF, lanserer for første gang et såkalt  INNOFF-studio i koblet opp mot NEON-konferansen (arrangert av NEON, Nettverk for organisasjonsforskning i Norge).

INNOFF- studioet kan besøkes fysisk eller digitalt. Arrangementet finner sted den 17. november, men det kan også sees i etterkant.

Arrangementet tar utgangspunkt i den nye stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor, der regjeringen fremhever viktigheten av at offentlig sektor øker samarbeidet med forskningsmiljøer i sitt innovasjonsarbeid.

I studioet ønsker INNOFF  å løfte frem erfaringer og utfordringer kommunene opplever i dette samarbeidet og diskutere virkemidler for hvordan en kan styrke samarbeidsflaten. De vil også se på hvordan en mangfoldig kommunesektor bedre kan nyttiggjøre seg av forskning i sitt innovasjons- og omstillingsarbeid.

Program og digital påmelding her.

Mer om den digitale NEON-konferansen i 2020.

Per Koch

Foto Peter Marik