Forskning

Indikatorrapporten 2020 er ute med ny forsknings- og innovasjonsstatistikk

I går ble Indikatorrapporten 2020 lansert på et arrangement i regi av Norges forskningsråd. Indikatorrapporten er nå en heldigital publikasjon, og ny forsknings- og innovasjonsstatistikk blir lagt ut fortløpende.

Rapporten gis ut av Norges forskningsråd, SSB og NIFU der NIFU har det redaksjonelle hovedansvaret og Norges forskningsråd er utgiver.  Redaksjonskomiteen har medlemmer fra disse tre organisasjonene, samt Innovasjon Norge, Universitetet i Oslo  og SIVA.

Rapporten inneholder tabeller og figurer som illustrerer viktige trender og forskjeller, men har også tekster som forklarer tallene og setter dem inn i en bredere sammenheng. Det er egne kapitler om – for eksempel – internasjonal FoU, bevilgninger og virkemidler, vitenskapelig publisering og innovasjon.

Rapporten er tilgjengelig her.

Du finner opptak fra lanseringen av rapporten her.

kifinof om kjønnsbalansen

kifinof har publisert et intervju med Kaja Wendt og  Mona Østby fra NIFU om rapportens omtale av kjønnsbalansen i forskningssektoren.

Det som slår Wendt og Østby er at det er et etterslep kjønnsmessig. Selv om kurvene peker oppover og det går mot stadig mer kjønnsbalanse, er det tydelig at det ikke skjer av seg selv.

Wendt og Østby trekker fram at Norge har unike muligheter til å sammenligne kjønnsfordeling i statistikken over så mange år, skriver kifinfo. For eksempel vet vi at det bare var 4 prosent kvinnelige professorer i 1977, mens det i 2018 var 31 prosent.

Infografikk

Forskningsrådet har også lagt ut Infografikk som presenterer sentrale data, slik som den følgende, som nettopp presenterer kjønnsfordelingen blant  forskerpersonalet i Norge.

Et annet eksempel på infografikk er den følgende  figuren som viser at stadig flere norske publikasjoner har medforfattere tilknyttet institusjoner i andre land.

 

Her er en kort video om kapittel 1. Siden denne videoen ble publisert har alle kapitlene blitt lagt ut.

Hovedfoto: Foto: Jelina Preethi