Innovasjon

Hvordan kan fremtiden brukes i politikk, policy-utvikling og ledelse i møtet med store utfordringer?

AFINO-senteret arrangerer seminar om bruk av fremtiden i læring, politikkutvikling og ledelse, 1. desember i Forskningsrådets lokaler.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Norges forskningsråd, NIFU, Fremtenkt, Universitetet i Stavanger og den nye norske UNESCO Chair i ledelse, innovasjon og fremtidsferdigheter.

Arrangørene skriver i invitasjonen:

«Vi er inne i en urolig og uforutsigbar tid der det er vanskelig å finne forklaringer og løsninger på de utfordringene offentlig, privat og frivillig sektor står overfor. Klimakrise, populisme og politisk polarisering, demografiske endringer og eldrebølge kan tjene som eksempler. Gammel praksis svikter ofte i møtet med slike utfordringer. 

Det er imidlertid mye kompetanse, kunnskap og kreativitet i det norske samfunnet, innsikt det går an å trekke veksler på om mennesker med ulik bakgrunn får anledning til å møtes og utforske og definere utfordringer og muligheter sammen.

På dette seminaret – ledet av Riel Miller, Head of Futures Literacy, UNESCO – skal vi undersøke hvordan vi kan bruke fremtidskyndighet i analyse, strategisk tenkning og politikk, og hvilke kulturer og metoder for ledelse som setter organisasjoner og bedrifter bedre i stand til å håndtere en usikker fremtid.»

Seminaret finner sted i Norges forskningsråds lokaler, Drammensveien 288 på Lysaker utenfor Oslo (13 minutter med tog fra Oslo S).

Påmelding her.

PROGRAM

10.00 til
10.15
Norges forskningsråd ønsker velkommen.
10.15 til
11.00
Riel Miller, leder av UNESCOs arbeid med Futures Literacy, innleder om hvordan man kan bruke fremtiden i innovasjonspolitikk og omstilling. 
11.00 til 11.45Ragnhild Nabben og Sveinung Sundfør Sivertsen fra Fremtenkt snakker om hvordan de har brukt fremtiden i læring og politikkutforming i Bergen kommune.
11.45 – 12.30Lunsj
12.30 til
13.15
UNESCO Chair, og sjefsredaktør for Journal of Change Management: Reframing Leadership and Organizational Practice, Rune Todnem By fra Universitetet i Stavanger ser på hvordan vi kan endre vår forståelse av lederskap i en tid med behov for radikal omstilling.
13.15 til 14.00Elisabeth Gulbrandsen fra Norges forskningsråd og Lisa Scordato fra NIFU forteller om et nylig avholdt fremtidslaboratorium om forskerens og forskningens rolle i et samfunn i endring.
14.00 til 14.15Kaffepause
14.15 til 15.00Lisa Scordato fra NIFU og Atle Midttun fra BI presenterer resultatene fra et fremtidslaboratorium på BI om Norge etter oljen.
15.00 til 15.30Per Koch, redaktør av Forskningspolitikk og UNESCO Chair, og Riel Miller tar en prat om hva vi kan lære av alt dette.

For mer om det norske arbeidet med fremtidsferdigheter se Futures Literacy Norway.

Mer om fremtidskyndighet.

Mer om UNESCO Chair on Leadership, Innovation and Anticipation.

Mer om AFINO, senter for ansvarlig forskning og innovasjon i Norge

Illustrasjon: George Peters