Kort sagt

Fremmer forslag om felles nordisk etisk komité for godkjenning av kliniske studier i Nordisk Råd

Etter forslag fra Marianne Synnes (H) og Bente Mathisen (H), fremmer den konservative gruppen et forslag om felles nordisk etisk komité for godkjenning av kliniske studier under Nordisk Råds sesjon i Oslo denne uken.

– De nordiske landene er allerede gode på kliniske studier, men blir hver for seg oftest for små til å tiltrekke seg legemiddelstudier. Den globale konkurransen blir for sterk. Men samlet sett har Norden 27 millioner innbyggere, og vil derved ha stort nok pasientgrunnlag til å være attraktive legemiddelstudier,  sier Marianne Synnes, stortingsrepresentant (H) og medlem av Nordisk Råd.

–              De nordiske landene har god infrastruktur for forskning og tilgang på et høyt antall helseregistre og biobanker, som gir unike muligheter til å følge effektene av ulike medikamenter. En økning i antall kliniske studier og utprøving av nye legemidler, sammen med bedre tilgjengelighet til helseregistrene, vil kunne bidra til en signifikant kvalitetsheving i behandlingstilbudet,

Bedre samarbeid om kliniske studier i de nordiske landene har i flere år vært på agendaen i Nordisk ministerråd, og prosjektet Nordic Trial Alliance (NTA) ble etablert med det formål å gjøre Norden mer attraktivt for slike studier.

Synnes mener vi trenger en felles etisk komité for godkjenning av kliniske studier for å forenkle godkjenningsprosessen på tvers av de nordiske landene, og for enklere å kunne agere som en felles enhet når det gjelder kliniske studier.

I dag har de enkelte landene individuelt ansvar for den etiske vurderingen av både nasjonale og internasjonale legemiddelutprøvinger, og legemiddelutprøvinger som involverer mer enn ett av de nordiske landene, må godkjennes i hvert av de involverte landene.

–              Løsningen kan eksempelvis være én felles, nordisk komité som vurderer søknader om legemiddelutprøvinger som involverer mer enn ett av de nordiske landene, eller at man utvikler én felles prosedyre, hvor ett av de nordiske landene er ansvarlig for den etiske vurderingen, mens de andre landene som søknaden gjelder, automatisk anerkjenner denne vurderingen, sier Synnes.

Forslagsstillerne ønsker at  pasienter, og spesielt pasienter med sjeldne sykdommer, kan få tilbud om medisiner som ennå ikke er ordinært tilgjengelige som del av en klinisk studie . De mener Nordisk råd kan være en pådriver for å få på plass en felles nordisk komité for etisk godkjenning av kliniske studier, som kan gjøre det enklere for nordiske land å samarbeide om kliniske studier.