Kort sagt

Forskningspolitikk 3/22, en oversikt

«Festen er ikke over… Det er kake igjen.»

Her har du en oversikt over artiklene i Forskningspolitikk nr. 3 2022, med direkte pekere til nettutgavene av artiklene.

Last ned PDF av den trykte utgaven her.
Smarttelefon-vennlig nettversjon her.

UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

De norske universitetene støtter åpen tilgang til publikasjoner.
En gjennomgang av hvordan norske universiteter forholder seg til åpen tilgang (open access) til publikasjoner viser et stort engasjement og nye praksiser som har funnet sin plass i institusjonene. 

Hva vet vi om likestilling, kjønnsbalanse og mangfold?
Det har lenge vært et forskningspolitisk mål at forskningssektoren skal være likestilt og mangfoldig. Hva vet vi?

INNOVASJON

Regional tillväxt mot alla odds
Inom forskningsprojektet ReGrow har forskere fra Lunds universitet, Tampere universitet och Universitetet i Stavanger undersökt vilka de viktigaste komponenterna av regional innovation och tillväxt är.

En kunstig intelligens laget dette bildet
Hvem har egentlig rettighetene til et bilde skapt av en AI?

Hvem tjener på innovasjon?
Nycomed lyktes med å utvikle og produsere verdensledende legemidler i Norge, så forsvant selskapet ut av landet. Hva skjedde?

Hodet i sanden? Eller tør vi å bruke gode råd i norsk politikkutvikling?
Det er behov for flere transformative, nasjonale samfunnsoppdrag eller missions som bakkes opp av en helhetlig og integrert politikkutforming.

Vil regjeringen gjøre om de regionale forskningsfondene til et rent distriktspolitisk virkemiddel?
Et Senterparti-kontrollert Kunnskapsdepartement kutter i støtten til Regionale forskningsfond og vil legge ned fondet i Oslo.

Store utfordringer trenger langsiktighet
Et historisk grep for 50 år siden har gitt oss forskningstunge, kompetansebyggende næringer i randsonen av en naturressurs velferdssamfunnet har nytt godt av.

Multiple crises threaten global value chains
The global economy has experienced a mix of supply shocks and demand shocks since the pandemic began.

FORSKNING

Ny langtidsplan: Tid for omprioritering i forskningspolitikken
Forskningsbevilgningene kuttes, og den nye langtidsplanen er tom for investeringsplaner. 

En ny forskningspolitisk depresjon? Illustrasjon:
Forskningspolitikk inspirert av Edvard Munch.

Det nye forskningsstatsbudsjettet signaliserer en klar kursendring i forsknings- og innovasjonspolitikken
Regjeringen har lagt frem statsbudsjettet for 2023. Vekstperioden for offentlig finansiert forskning og utvikling er over.

OECD looks at how Norway can improve the Long-term Plan for Research and Higher Education
A new OECD study assesses the implementation of the recommendations from the OECD Innovation Policy Review of Norway 2017.

Organisationen för statlig forskningsfinansiering i Sverige ska ses över
Särskild utredare blir Ingrid Petersson, avgående generaldirektör för forskningsrådet Formas.

Could Danish foundations’ reliance on reporting platforms cause clashes with researchers over how to register impact?
A recent British scandal demonstrates the problematic nature of research project reporting.

Akademiet for yngre forskere: En plattform for forskningspolitikk
Den høye midlertidigheten er en trussel mot akademisk ytringsfrihet, mener Akademiet for yngre forskere. 

STATISTIKK

Spesialisthelsetjenesten er en betydelig FoU-aktør
Spesialisthelsetjenesten står for om lag halvparten av medisinsk og helsefaglig forskning og utviklingsarbeid (FoU) i Norge, når næringslivet og private, kommersielle sykehus holdes utenom.

BØKER

Yrkesutdanningene som ble universitet
Jan Messel leverer en historisk analyse på meget høyt nivå om yrkesfagutdanninger, utdanningspolitikk og jakten på det limet som skulle binde en mangslungen virksomhet sammen til et omforent lærested.

Science Optimism or Doom? Under a White Sky by Elizabeth Kolbert
A book about the technological solutions currently in development to oppose problems created by the Anthropocene, Under a White Sky, attempts to balance a narrow line between viewing technology as a silver bullet, and critically examining the efforts by scientists to fix our predecessors’ failed solutions.

ABONNER PÅ FORSKNINGSPOLITIKK!

Du kan få papirutgaven av Forskningspolitikk gratis tilsendt i posten, fire ganger i året.

Bare legg inn navn og adresse her!

Topp foto: PCH-Vector