Kort sagt

Forsknings- og høyere utdanningsministeren vil støtte truede humanistiske fag

 Iselin Nybø ønsker en ny finansieringsordning for utrydningstruede humanistiske fag.

Hun har nedsatt en ekspertgruppe, ledet av økonomihistoriker Einar Lie, som skal «utrede hensiktsmessige mekanismer for særfinansiering av utsatte studietilbud og fagområder».

– Vi må ha et tilbud av humaniorafag ved norske universiteter og høyskoler som samlet sett dekker det behovet vi har som nasjon. Vi kan ikke overlate til tilfeldighetene hvilke humaniorafag som overlever eller ikke, sier statsråden for  forskning  og høyere utdanning.

Problemet oppstår som følge av institusjonenes frihet og studentenes valgfrihet. Ingen i systemet har overordnet ansvar for at landet som helhet har den språk- og kulturkompetansen landet trenger i møtet med en mangfoldig verden.

I følge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet skal ekspertgruppen skal lage en beskrivelse av hvilke utfordringer utsatte humaniorafag står overfor, vurdere hva som skal til for at et lite fagmiljø kan være bærekraftig over tid, og drøfte hvilke samfunnshensyn som eventuelt kan legitimere særfinansiering. I arbeidet skal de blant annet vurdere om den danske «småfagsordningen» kan være en egnet modell.

Ekspergruppen skal ikke ta stilling til hvilke fag som skal omfattes av ordningen.

Ved siden av Lie deltar   Kjersti Fløttum, professor i fransk språk ved Universitetet i Bergen, Julie Sommerlund, prodekan for omverdensrelasjoner, Københavns universitet, og Kjetil Hellang, økonomidirektør ved Universitetet i Agder i ekspertgruppen.

Kunnskapsdepartementet har mer. 

Se også Morgenbladet: – Noen fag må du ha hvis du skal kunne kalle deg et land.

Hovedbilde: Hvordan sikrer man at Norge har folk som kan arabisk språk og kjenner arabisk kultur? Foto: Bojan89