Innovasjon

Håkon Haugli om Innovasjon Norges nye strategi, regjeringens områdegjennomgang og mer

Forskningspolitikks nye podcast, Filibuster, har snakket med administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, om selskapets nye strategi og omorganiseringen av divisjonsstrukturen og ledergruppen.

Haugli tiltrådte som ny leder i fjor Høst og har allerede satt preg på organisasjonen.

Vi snakket også med ham om regjeringens område-gjennomgang, som er ment å skulle lede frem mot en omorgansiering – eller i hvert fall en justering – av det næringsrettede virkemiddelapparatet, og om Hauglis visjon for en norske innovasjonspolitikk.

Vertskap er Per Koch og Petra Andersen.

Foto: Astrid Waller

FILIBUSTER, Forskningspolitikks podcast for forsknings- og innovasjonspolitikk
Episoder på nett 
Apple Podcasts |  Spotify | Youtube | RSS