Norden

Det går opp og ned i svensk forskning og utvikling

SCB rapporterer at antallet FoU-årsverk ved svenske universiteter og høgskoler har gått ned for første gang på mange år. I 2017 falt man ned på nivået fra 2013. Næringslivet øker fortsatt sin innsats.

Universitets- og høgskolesektoren

De totale utgiftene til FoU i universitets- og høgskolesektoren går imidlertid fortsatt opp, selv om det var nedgang i forskningsområdet «teknikk».

Utgiftene til FoU innenfor høyere utdanning var på 38,8 milliarder svenske kroner i 2017. Det er en økning på 796 millioner sammenlignet med 2015.

tabell
Utgifter til FoU i den svenske universitets- og høyskolesektoren 2007 til 2017, faste 2017 priser, kilde SCB

De viktigste kildene til finansiering av FoU ved svenske universiteter og høgskoler er det såkalte ramanslaget» (basisbevilgningene fra staten), Vetenskapsrådet og ulike private non-profit-organisasjoner. Til sammen bidro disse med 63 prosent av totalen.

Mer om den svenske UH-statistikken her.

Næringslivet

Svenske foretak økte sin FoU-aktivitet i 2017. Bedriftene brukte rundt 111 milliarder SEK, en økning på 12 prosent sammelignet med 2015. Antallet årsverk gikk også opp.

Figur
Utgifter til egen FoU i det svenske næringslivet, millioner kroner SEK, bransje og andel av BNP.

 

Foretakenes investeringer i FoU økte med 11,8 milliarder svenske kroner mellom 2015 og 2017 . Næringslivets FoU av BNP-andel økte fra 2,26 til 2,42 prosent.

SCB rapporterer at det fortsatt er få kvinner som deltar i næringslivets FoU-virksomhet. Bare 25 prosent av årsverkene er utført av kvinner.

SCB har mer om det svenske næringslivets FoU-virksomhet.

Foto: Eva Almqvist