Innovasjon

Det er tøffe tider for SINTEF og de næringsrettede forskningsinstituttene

De næringsrettede forskningsinstituttene står overfor store utfordringer som følge av corona-krisen. Vi tok en prat med Vincent Fleischer fra SINTEF.

I fjor ble Vincent Fleischer ny strategi- og kommunikasjonsdirektør i SINTEF.  Han har bred erfaring fra norsk forsknings- og innovasjonspolitikk, med stillinger i blant annet Innovasjon Norge, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Boston Consulting Group og Næringsdepartementet.

Per Koch, redaktør for Forskningspolitikk og Espen Solberg, forskningsleder for innovasjon ved NIFU, tok en prat med Fleischer om de utfordringene SINTEF og instituttsektoren nå møter  under pandemien.

Budskapet er klart: Etter å ha hatt sitt beste år noensinne i fjor, står SINTEF nå overfor store økonomiske utfordringer i 2020. Det blir færre oppdrag, og mange aktiviteter står på vent. De næringsrettede instituttene har ikke en offentlig grunnbevilgning som gjør det lett å stå denne stormen av.

FILIBUSTER, Forskningspolitikks podcast for forsknings- og innovasjonspolitikk
Episoder på nett 
Apple Podcasts |  Spotify | Youtube | RSS 

Foto Vincent Fleischer (SINTEF)