Innovasjon

Anita Krohn Traaseth utnevnt til medlem i det nye styret for Det europeiske innovasjonsrådet (EIC)

Anita Krohn Traaseth, som har en en bred bakgrunn fra lederroller i norsk næringsliv og som direktør for Innovasjon Norge, har blitt oppnevnt som medlem av styret for EUs innovasjonsråd. Hun var også medlem av det foreløpige rådgivende styret for EIC.

EIC er en av flere institusjoner som skal bidra til forskning og innovasjon i Europa. Innovasjonsrådet er på mange måter søsterorganisasjonen til Det europeiske forskningsrådet.

Anita Krohn Traaseth Foto: Martin Skulstad

EIC skal få frem radikal innovasjon som kan være med på endre samfunnet til det bedre.

EIC står også sentralt i EU-kommisjonens arbeid med målrettede satsinger eller missions, utfordringsorienterte satsinger som går på tvers av næringer, forskningsfelt og policy-områder.

Styret for EIC gir råd til Kommisjonen ved programkomiteen for EIC og EIE (europeiske innovasjonsøkosystemer). I programkomiteen er Norge representert ved Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd.

– Jeg vil gratulere Anita Krohn Traaseth med utnevnelsen som medlem av styret for Det europeiske innovasjonsrådet. Utviklingen av EIC er strategisk viktig for Norge og for norske vekstbedrifter. Det er ikke gitt at Norge får et medlem i denne type styrer, så dette er veldig positivt, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

EIC har presentert hele styret her.

Vi har nylig publisert en podcast-episode med Anita Krohn Traaseth, der hun snakker om Det europeiske innovasjonsrådet, innovasjon, entreprenørskap, omstilling og likestilling.

Per Koch, Forskningspolitikk

Foto collage: Medlemmene av EICs nye styre, presentert av EIC