Europa

Anita Krohn Traaseth om Det europeiske innovasjonsrådet, omstilling og likestilling

Anita Krohn Traaseth har vært medlem av det første styret i Det europeiske innovasjonsrådet og hun har derfor unik innsikt i EU-kommisjonens innsats for innovasjon og omstilling. Forskningspolitikk har snakket med henne om EUs innovasjonspolitiske tenkning og målsettinger, herunder betydningen av et godt samspill mellom forskning og innovasjon.

Av Per Koch, Forskningspolitikk

Vi snakket om EUs økte oppmerksomhet omkring behovet for en grønn og bærekraftig utvikling og om nødvendigheten av innovasjon som kan bidra til å løse mange av de utfordringene verden står overfor. Som Traaseth understreker, representerer EUs arbeid også en mulighet for norske bedrifter, en mulighet for å ta del i større økosystemer for innovasjon og omstilling, en mulighet som også kan bidra til en omstilling av den norske økonomien.

Traaseth har stor tro på norsk næringsliv og dets innovasjonsevne. Hun har også stor tro på forskningens betydning for nyskaping og omstilling og forklarer hvorfor hun mener EUs satsing på «dyptgående forskning» og radikal innovasjon er så viktig.

Vi kom også inn på koblingen mellom norsk forsknings- og innovasjonspolitikk og den europeiske. Hun mener det norske policy-systemet har mye å lære av denne delen av EU-systemet.

I denne episoden kom vi videre inn på kvinners plass i forskning og innovasjon og hva det er som hindrer kvinner i å få like stor innflytelse som menn i det norske næringslivet og i norsk forskning.

Traaseth var administrerende direktør i Innovasjon Norge fra 2014 til 2019 og administrerende direktør i Hewlett-Packard Norge AS fra 2012 til 2014. Hun har skrevet flere bøker, herunder en forsknings- og innovasjonspolitisk relevant beretning fra tiden i Innovasjon Norge kalt Fisken på disken. I denne boken kartlegger hun noen av de konfliktene og spenningene mange ledere vil møte, men presenterer også bruduljer i norsk innovasjonspolitikk.

I dag arbeider hun som en katalysator for norsk samfunnsdebatt, med et fokus på ledelse. Hun har etablert et eget nettsted for entreprenører, ledere og samfunnsaktivister kalt Vriml.

Til orientering: Jeg arbeidet for og med Traaseth da hun var leder av Innovasjon Norge.

Se også: Anita Krohn Traaseth: Vi trenger innovasjon som kan hjelpe Norge over i en ny særstilling

FILIBUSTER, Forskningspolitikks podcast for forsknings- og innovasjonspolitikk
Episoder på nett 
Apple Podcasts |  Spotify | Youtube | RSS

Foto: Martin Skulstad