Høyere utdanning

Store fagvariasjoner i andelen som tar hele utdanningen i utlandet

Av Jannecke Wiers-Jenssen, førsteamanuensis, OsloMet

Om lag halvparten av alle norske veterinærer studerer ved utenlandske universiteter, og medisin, odontologi, fysioterapi, psykologi, arkitektur og musikk er også klart overrepresentert. Kortere profesjonsutdanninger er underrepresentert, det er relativt få som tar lærer- eller sykepleierutdanning i utlandet.

Figuren under viser andelen av den norske studentmassen som studerer ute og hjemme på utvalgte fag*.

Figur
Kilder: Lånekassen og Database for statistikk om høgre utdanning

Om man ser på antallet som tar en hel grad i utlandet, ligger medisin (3097) og økonomisk-administrative fag (3066) helt på topp. Det er imidlertid mange som studerer økonomiske fag også i Norge, og det innebærer at andelen som tar slik utdanning i utlandet, ligger omtrent på snittet.

* Datakildene vi bruker, har noe ulike faginndelinger, derfor er det ikke mulig å vise resultater for alle fag.

Se også: Hva slags effekter har det å ta utdanning i utlandet på studenters karriere?

Foto: andresr.