SKRIV I FORSKNINGSPOLITIKK

SKRIV I FORSKNINGSPOLITIKK
Forskningspolitikk ønsker artikler, kronikker og debattinnlegg om forskning, høyere utdanning og innovasjon.
Lengde i den trykte utgaven:
Artikler: Maks 8000 tegn ekskl. mellomrom
Kronikker: Maks 6500 tegn ekskl. mellomrom
Debattinnlegg: Maks 4000 tegn ekskl. mellomrom
Vi tar også imot innlegg, blogg-poster og nyheter til nett-utgaven. Dette vil generelt være om mer dagsaktuelle saker med kortere holdbarhet.  Disse bør helst ikke overgå 4000 tegn.
Vi er også takknemlige for tips om nyheter og annet vi bør skrive om.
Skriv til fpol@nifu.no
Innlegg honoreres vanligvis ikke.